Op 1 juni 2021 is de Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen in werking getreden. Deze wet biedt de grondslag om coronatoegangsbewijzen in te zetten bij het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus bij het heropenen of geopend houden van de samenleving. 

Het gaat dan om de verplichting om over testbewijzen, vaccinatiebewijzen en herstelbewijzen (samen een coronatoegangsbewijs) te beschikken om toegang te kunnen krijgen tot specifieke plaatsen of deel te kunnen nemen aan specifieke aangewezen activiteiten (zoals evenementen). De wet biedt daarbij de basis. De concrete uitwerking vindt plaats bij ministeriële regeling. 

Coronatoegangsbewijzen kunnen inmiddels worden ingezet voor een bij een eet- en drinkgelegenheid behorende dansvoorziening (artikel 4.3. Trm), bij eet- en drinkgelegenheden (artikel 4.7 Trm), in locaties voor kunst- en cultuurbeoefening of de vertoning daarvan (artikel 4.9 Trm) en bij evenementen (artikel 5.2 Trm).

Daarbij heeft de burgemeester de volgende taken:

  • Toezicht houden op naleving door ondernemer/verantwoordelijke bij toepassen coronatoegangsbewijzen
  • Handhaven bij overtreding door ondernemer/ verantwoordelijke bij toepassen coronatoegangsbewijzen
  • Ontheffing verlenen

Handreiking

Gemeenten krijgen onder de Tijdelijke wet met een hele nieuwe situatie en met meer verantwoordelijkheden te maken. Om gemeenten te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van de nieuwe regels heeft de VNG, in samenwerking met Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, de Handreiking Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 voor gemeenten aangevuld. De handreiking bevat heldere en systematische toelichtingen, voorbeelden, aandachtspunten en overzichtelijke schema’s. Tevens is voorzien in een format voor een ontheffingsbesluit.

Meer informatie