Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is een economisch noodpakket van 7 maatregelen aangekondigd, waaronderde Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). 

Vanuit de Tozo kunnen zelfstandigen een beroep doen op 2 voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De inkomensondersteuning is gebaseerd op het sociaal minimum (bijstandsniveau), het bedrag dat mensen nodig hebben voor levensonderhoud. Er gelden versoepelde voorwaarden ten opzichte van de Bbz en de ondersteuning kan snel worden toegekend. Ondernemers kunnen onder dezelfde regeling ook een noodkrediet van maximaal € 10.157 aanvragen.

Ondersteuning gemeenten 

De VNG, Divosa, het ministerie van SZW en ICT-leveranciers werken intensief samen om gemeenten te ondersteunen bij de implementatie van de Tozo. 

Financiële middelen voor gemeenten

Gemeenten worden volledig financieel gecompenseerd voor de uitkeringskosten en uitvoeringskosten in het kader van de Tozo.