Het ministerie van SZW heeft samen met Divosa en de VNG een toolkit samengesteld met daarin onderstaande producten voor Tozo 5 (tot 1 oktober 2021). LET OP: De handreiking wordt regelmatig geactualiseerd.

Meest recente update Toolkit Tozo (22 september 2021)

In de handreiking versie 20 is een paragraaf toegevoegd over de tijdelijke aanpassingen in de Bbz in het 4e kwartaal van 2021 (hoofdstuk 1). Ook zijn 2 beschikkingen toegevoegd. Alle wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn geel gemarkeerd. 

Inhoud toolkit

Uitvoeringsproducten voor gemeenten

 

Rechtmatigheid en financiële verantwoording

 

Dienstverleningsproducten