Gemeenten worden volledig financieel gecompenseerd voor de uitkeringskosten en uitvoeringskosten in het kader van de Tozo.

Op de SZW-begroting is hiervoor een bedrag van € 3,8 miljard gereserveerd. Gemeenten ontvangen de benodigde middelen via een nieuwe specifieke uitkering. Om direct aan de slag te kunnen gaan, ontvangen gemeenten, vooruitlopend op publicatie en inwerkingtreding van de regeling, een voorschot van € 250 miljoen. De beschikkingen hiervoor zijn 27 maart verzonden. Het kabinet zal het aantal aanvragen monitoren en op basis hiervan en de signalen van gemeenten zal worden bezien in welke mate verdere bevoorschotting noodzakelijk is. 

Uitvoeringskosten

Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten geldt een vast bedrag per besluit op een aanvraag. Op basis van deze gemeentelijke verantwoording wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld en – onder verrekening van de aan de gemeente verstrekte voorschotten – betaald aan de gemeente.