Via de website Krijgiktozo.nl is een digitale beslisboom beschikbaar waarmee potentiële aanvragers kunnen toetsen of ze in aanmerking komen voor deze regeling. 

Op rijksoverheid.nl staat een link naar deze website en u kunt deze link ook zelf op uw website plaatsen. Met de beslisboom, die bestaat uit een aantal vragen, beogen we te trechteren dat aanvragen alleen worden ingediend door ondernemers die daarvoor ook in aanmerking komen. Vanuit de beslisboom wordt doorverwezen naar de gemeente. Alle gemeenten hebben hiervoor een URL aangeleverd. 

Hieronder vindt u alvast de checklist:

De inkomensregeling is alleen voor u bedoeld als u ondernemer bent en alleen van toepassing als

 • u in Nederland woont en over de Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsrecht beschikt
 • uw bedrijf gevestigd is in Nederland en u hoofdzakelijk werkzaamheden in Nederland uitvoert
 • u over alle benodigde papieren en vergunningen beschikt om uw bedrijf en beroep uit te oefenen
 • uw bedrijf actief is en niet opgeheven
 • uw bedrijf voor 17 maart 2020, 18.45 uur, ingeschreven was bij de Kamer van Koophandel
 • uw bedrijf voor het merendeel uw bezit is; u heeft tenminste 51% van de aandelen in handen
 • u de volledige zeggenschap hebt over uw bedrijf en zelf kunt bepalen welke investeringen u doet of welke aankopen
 • u gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in uw bedrijf of zelfstandig beroep werkt
 • uw inkomen als gevolg van de coronacrisis verminderd is tot onder het sociaal minimum
 • u ouder bent dan 18 jaar en nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt

De regeling bedrijfskapitaal is alleen voor u bedoeld als u ondernemer bent en

 • bovenstaande voorwaarden op u van toepassing zijn
 • uw bedrijf in financiële problemen is gekomen door de coronacrisis