De VNG, SZ en Divosa ontvingen veel vragen over welke gegevens wel en niet bij de behandeling van de aanvraag moeten worden gecontroleerd. Bovendien horen wij van ondernemingsorganisaties dat gemeenten onnodig veel informatie van ondernemers vragen. Wij vragen u alleen het noodzakelijke uit te vragen.

Hier vindt u een checklist van wat u moet controleren op basis van bewijsstukken en waar u van de verklaring van de ondernemer kunt uitgaan. Als u twijfels heeft, kunt u uiteraard aanvullende informatie opvragen.

Gemeente controleert altijd

1.    of alle gegevens zijn ingevuld en aan alle voorwaarden is voldaan die worden afgedaan met de ‘verklaring’ (dit betreft het overgrote deel van de vragen uit het modelaanvraagformulier)
2.    of de aanvrager en eventuele partner, indien zij aankruisen niet de Nederlandse nationaliteit te hebben, aan de Nederlandse nationaliteit gelijk zijn gesteld (aan de hand van meegezonden bewijsstuk)
3.    of de aanvrager woont in de gemeente waarin de aanvraag wordt gedaan (anders de aanvraag doorzenden aan de woongemeente) (aan de hand van BRP)
4.    of de aanvrager de (mede-)eigenaar is van de onderneming waarvan hij het KvK-nummer opgeeft (adhv Suwinet-inkijk/koppeling handelsregister)
5.    of het rekeningnummer dat de aanvrager opgeeft, overeenkomt met het rekeningnummer van het kopie bankafschrift (zowel voor aanvraag levensonderhoud als voor aanvraag lening bedrijfskrediet) (via check bewijsstuk(ken))
6.    of de noodzakelijkheid van de aanvraag lening bedrijfskrediet aannemelijk is (via een lichte check)
7.    de kopie van het identiteitsbewijs

Als géén sprake is van gebruik van DigiD inlogmogelijkheid voor aanvrager en/of partner, controleert de gemeentemedewerker óók

8.    of opgegeven BSN-nummer aanvrager overeenkomt met naam en identiteit van de aanvrager (aan de hand van BRP/bewijsstuk identiteitsbewijs)
9.    of opgegeven BSN-nummer partner overeenkomt met naam en identiteit van de partner (aan de hand van BRP/bewijsstuk identiteitsbewijs)
10.    of opgegeven woonplaats overeenkomt met woonplaats in BRP (aan de hand van BRP + controle zoals beschreven bij punt 3)
11.    of handgeschreven handtekeningen bij de verklaringen zijn gemaakt (uploaden als bewijsstuk of laten ondertekenen van een geprint aanvraagformulier)

Zie ook