Arbeidsmigranten maken ook gebruik van het brede sociaal domein. Wanneer arbeidsmigranten uit de EU besluiten zich (permanent) te vestigen in Nederland komen zij als EU-ingezetene niet in aanmerking voor de reguliere regelingen rondom integratie, zoals bijvoorbeeld het leren van de Nederlandse taal. Daarnaast geven gemeenten aan dat zij problemen ervaren met arbeidsmigranten die dakloos worden en moeten worden opgevangen. Deze categorie is door het verliezen van werk onverzekerd geworden voor ziektekosten. Dit gaat regelmatig gepaard met sociale- en verslavingsproblematiek. De maatschappelijke opvang is niet bestemd voor de opvang van arbeidsmigranten.

Bestuurlijke standpunten

Omdat arbeidsmigranten ook gebruikmaken van het brede sociaal domein vindt de VNG dat gemeenten structureel middelen moeten ontvangen voor bijvoorbeeld integratie en taalonderwijs, maar ook voor de opvang van dakloze arbeidsmigranten. In gebieden waar veel arbeidsmigranten wonen moet meer aandacht zijn voor onderwijs, begeleiding en integratie van kinderen van arbeidsmigranten.

Lees alle bestuurlijke standpunten hier:

> 7 Bestuurlijke standpunten VNG arbeidsmigranten, december 2020 (pdf)

Welke implicaties heeft het tweede advies van het Aanjaagteam voor gemeenten?

  • Er wordt geadviseerd dat gemeenten er rekening mee moeten houden dat er voldoende voorzieningen zij voor zorg en welzijn wanneer een grote groep arbeidsmigranten wordt gehuisvest.
  • Gemeenten worden geconfronteerd met onverzekerde arbeidsmigranten voor ziektekosten wanneer zij hun werk verliezen. Er wordt een overbruggingsperiode geadviseerd voor wanneer arbeidsmigranten geen werk hebben, zodat zij een beroep kunnen blijven doen op zorg. Dit geldt voor niet-ingezetenen, omdat zij daags na beĆ«indigen van de werkzaamheden nu onverzekerd zijn.