Globalisering, klimaatverandering, migratie en de toenemende verstedelijking spelen ook in gemeenten. Daarom hebben onderwerpen op de raadsagenda geregeld een internationale component of oorzaak. Internationale agenda’s, ontwikkelingen en voorbeelden kunnen de gemeenteraad helpen bij het duiden van de problematiek en het bepalen van passende maatregelen.

Belangrijke internationale agenda’s op dit moment zijn de VN-agenda voor Duurzame Ontwikkeling (Global Goals) en de mondiale stedelijke agenda. Nederland heeft zich aan deze agenda’s gecommitteerd. Veel van de uitvoering vindt plaats op lokaal niveau. Voor raadsleden bieden de internationale agenda’s een kader en kapstok om lokaal beleid aan op te hangen, of een maatstaf voor prestaties. Voorbeelden uit andere landen kunnen een bron van inspiratie zijn. Hoe springen andere landen in op een trend zoals Smart Cities? Hoe wordt participatie van burgers elders georganiseerd? Op veel terreinen zijn er internationale gemeentelijke kennisnetwerken. Als raadslid kunt u de verbinding zijn tussen de lokale wensen en de internationale mogelijkheden.

De VNG kan u helpen aan informatie over deze agenda’s, aan goede voorbeelden uit het buitenland  en aan waardevolle contacten met gemeenten in andere landen die met vergelijkbare uitdagingen te maken hebben. VNG International biedt verschillende diensten aan, waaronder kennisuitwisseling op mondiaal niveau. Tevens vertegenwoordigt VNG International de VNG in internationale platformen en organisaties, waarbij juist ook het geluid uit Nederlandse gemeenten wordt vertolkt. Ook proberen we zoveel mogelijk in te spelen op actuele ontwikkelingen: zo organiseerden we een bijeenkomst voor alle gemeenten met een partnerschap in Turkije toen de diplomatieke spanningen opliepen, zodat deze gemeenten van elkaars uitdagingen en aanpak konden leren.

Een andere kernactiviteit van VNG International is het bijdragen aan krachtiger democratisch lokaal bestuur elders. Diverse Nederlandse gemeenten leveren daartoe zeer waardevolle expertise. Zo werken enkele gemeenten samen met VNG International aan het verbeteren van de omstandigheden in gemeenten in Jordanië en Libanon die te maken hebben met grote aantallen vluchtelingen uit Syrië.

Andere manieren om als raadslid de brug te slaan tussen lokaal en internationaal

  • Woon bijeenkomsten over internationale ontwikkelingen en kansen bij, bijvoorbeeld over gemeentelijke samenwerking met China
  • Verbind de gemeentelijke agenda aan de Global Goals agenda, om zo bij te dragen aan het behalen van wereldwijde doelstellingen
  • Vraag individueel advies aan VNG International over het internationale beleid van uw gemeente
  • Zet uw gemeentelijke expertise in het buitenland in: neem deel aan internationale programma’s ter versteviging van lokaal bestuur in ontwikkelingslanden en leer van collega’s
  • Discussieer met gemeentelijke collega’s met partnerschappen in dezelfde landen, met oog op synergie en coördinatie

Meer informatie