De VNG wil graag jongerenparticipatie bevorderen, maar doet dat natuurlijk niet alleen. Hieronder ziet u met wie we samenwerken.

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

Het NJi is een nationaal kenniscentrum dat een kansrijke jeugd voor ieder kind mogelijk wil maken. Dit doen zij door kennis te verzamelen, duiden en delen. Kijk voor meer informatie vindt op de site van het NJi. Een van de interessante handreikingen die zij hebben gemaakt gaat over duurzame jongerenparticipatie, en hoe je dit als gemeente kan opzetten: 

Democracy Reloading (Erasmus+ Jeugd)

Het Europees partnerschap Democracy Reloading heeft als doel gemeenten te ondersteunen in het verbeteren van de lokale democratie, in het bijzonder door jongeren goed te betrekken bij de besluitvorming. Zo worden in 2022 10 gemeenten geselecteerd om deel te nemen aan pilotprojecten. Ook hebben ze een toolkit gemaakt voor gemeenten in heel Europa.

 

Nationale Jeugdraad (NJR)

 De Nationale Jeugdraad heeft als doel om jongeren te laten deelnemen op alle niveaus van de samenleving. Zij kunnen jongeren, maar ook overheden, hierin bijstaan met raad en daad. Weten wat de Nationale Jeugdraad voor jouw gemeente kan betekenen?