Er zijn talloze onderzoeken gedaan naar en veel geschreven over jongerenparticipatie. Op deze pagina vindt u een overzicht van de relevante onderzoeken door verschillende organisaties, met een korte samenvatting en links naar de complete onderzoeken. Zo kunt u  snel informatie vinden om met de jongeren uit uw gemeente aan de slag te gaan!

Kent u een relevant onderzoek dat hier bij moet staan? Laat het ons weten via Laura.Colenbrander@vng.nl.

'In dit onderzoek is er gekeken naar welke digitale middelen inzetbaar zijn voor gemeenten om jongeren beter te betrekken in het digitale participatieproces.'
De afgelopen maanden heeft Democratie in Actie-stagiaire Julia van Wanrooij zich beziggehouden met een onderzoek naar jongerenparticipatie. Centraal stond het zoeken naar verbetering van digitale jongerenparticipatie binnen gemeenten. Meerdere gemeenten hebben meegewerkt met het onderzoek. Hier zijn een aantal succesfactoren rond digitale jongerenparticipatie uit naar voren gekomen. Download het hele onderzoek of lees de handige samenvatting (blog):

  

‘Voor een toekomst met perspectief moeten jongeren een stem krijgen in het politieke debat en mee kunnen bouwen aan beleid, ook op lange termijn.’
14 adviesraden van de regering en het parlement, waaronder de Raad voor Openbaar Bestuur, De Sociaal Economische Raad, de Gezondheidsraad en meer, trekken gezamenlijk op om aandacht te vragen voor de zorgen die jongeren hebben. Ieder stelt vanuit zijn eigen perspectief de huidige problemen aan de kaart, en legt uit waar jongeren behoefte aan hebben.

‘Nederland heeft de vernieuwende ideeën en energie van jongeren hard nodig, nu en in de toekomst.’
Om die reden heeft I&O Research in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoek gedaan naar de verwachtingen onder jongeren van de democratie. Hieruit zijn talloze interessante zaken naar voren gekomen, over hoe jongeren graag worden betrokken bij de democratie, maar ook hoe jongeren en bestuurders naar elkaar kijken.

‘Vooronderstellingen en aannames bij zowel jongeren als bestuurders zorgen voor drempels bij het leggen van het eerste contact.’
I&O Research heeft ook onderzoek gedaan naar hoe jongeren en bestuurders naar elkaar kijken. Wat blijkt? Zowel jongeren als bestuurders hebben aannames over elkaar die vaak niet waar zijn. Dit kan het contact en de samenwerking in de weg zitten.

‘Uit onderzoek van de staatscommissie is gebleken dat Nederlandse jongeren over relatief weinig kennis en vaardigheden beschikken op het gebied van burgerschap.’
De staatscommissie Remkes, die onderzoekt of er veranderingen nodig zijn in onze parlementaire democratie, concludeerde dat jongeren over relatief weinig kennis op het gebied van burgerschap beschikken. Dit leidt er onder andere toe dat veel jongeren de weg naar de stembus niet vinden.

Voor een levendige democratie zijn betrokken burgers van groot belang. Er zijn echter zorgen over de politieke betrokkenheid van jongeren.’
De Raad voor Openbaar Bestuur brengt vaker adviezen uit die betrekking hebben op jongeren. Dit advies richt zich op de stemgerechtigde leeftijd van 18 jaar, en wat de voordelen kunnen zijn om deze te verlagen.

‘Ik hoop dat we over een paar jaar niet meer hoeven te spreken over jongerenparticipatie. We spreken toch ook niet over volwassenenparticipatie?’
Er zijn veel verschillende manieren van jongereninspraak te bedenken. De Nr. 5 Foundation heeft in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken de verschillende vormen van inspraak op lokaal niveau, in samenwerking met jongeren én bestuurders.

‘Ze weten wat van hun leven te maken. Daar werken ze hard voor, en dat is iets om met recht trots op te zijn.’
In een uitgave van het SER jongerenplatform wordt gekeken naar welke kansen en knelpunten jongeren ervaren in hun leven. Het geeft een interessante inkijk in de leefwereld van veel jongeren.