1. Zeeuwse gemeenten
De Zeeuwse gemeenten werken samen in een regionaal bureau dat voor hen zowel de inkoop als de betaling van de jeugdhulp doet. Binnen de regio hebben de gemeentes gekozen voor risicodeling. De toegang is wel een lokale aangelegenheid.
In dit document zijn de belangrijkste keuzes weergegeven die de regio Zeeland gemaakt heeft in de inrichting van de declaratie- en bevoorschottingsprocessen. Deze processen worden momenteel verder in detail uitgewerkt. Onderdeel hiervan is het inrichten van informatie-uitwisseling over de opdracht (beschikking / besluit) die lokaal wordt afgegeven en die regionaal noodzakelijk is om te kunnen betalen.

2. Foodvalley gemeenten 
In Food Valley werken de gemeenten samen in de inkoop en in de communicatie richting jeugdhulpaanbieders. Betaling en toegang zijn lokaal georganiseerd.
In dit document zijn de belangrijkste keuzes weergegeven die de regio Food Valley gemaakt heeft in de inrichting van de declaratie- en bevoorschottingsprocessen. Deze processen worden momenteel verder in detail uitgewerkt. Onderdeel hiervan is het inrichten van informatie-uitwisseling tussen het regionale bureau en de lokale administratie.