Op verzoek van de VNG heeft het ministerie van BZK een overzicht samengesteld van de coronacompensatie die gemeenten ontvangen. Bij onze leden bleek behoefte te zijn aan inzicht in wat de compensatie bedraagt per individuele gemeente.

Bij de decembercirculaire gemeentefonds 2020 is een overzicht opgenomen met alle bedragen per gemeenten voor de 3 coronapakketten. Het overzicht bevat ook totalen.

Meer informatie