De Global Goals zijn een waardevol beleidsinstrument voor gemeenten. Om de raad op weg te helpen, zijn er voorbeeldteksten opgesteld voor het agenderen van de Global Goals in de gemeenteraad. Deze kunt u makkelijk aanpassen naar uw eigen gemeente door bijvoorbeeld lokale actualiteiten toe te voegen. Zo heeft u als raadslid een vliegende start bij het waarmaken van de duurzaamheidsambities.