Staat uw gemeente op het punt Global Goals gemeente te worden? Wilt u intern bewustzijn creëren en met lokale partners aan de slag gaan voor de SDGs? Een goede kick-off als Global Goals gemeente kan de duurzame ambities op energieke wijze vormgeven. Er zijn vele hulpmiddelen en inspirerende voorbeelden die helpen om de Global Goals in uw gemeente te lanceren.

De burgemeester van Sittard-Geleen met een Global Goals tijdcapsule

Naar de hulpmiddelen en voorbeelden

Een goede kick-off kan zowel intern georganiseerd worden als extern, met lokale partners of in regionaal verband. 

Interne bewustwording

Organiseer een Global Goals inspiratiesessie of startbijeenkomst voor medewerkers van de gemeente, om hen te informeren en activeren voor de Global Goals. De Global Goals zijn namelijk niet alleen doelen die de gemeente kan nastreven, maar vormen ook een hulpmiddel voor de verschillende facetten van de gemeente: beleid, communicatie, bedrijfsvoering, verbinding met de samenleving en meer. 

Betrek daarom collega’s uit zoveel mogelijk verschillende hoeken van de gemeenteorganisatie. Organiseer een informatieve presentatie en koppel daar een brainstorm aan. Zo ontstaat een brede en multidisciplinaire visie op hoe de gemeente kan inzetten op de Global Goals.

Verbinding met lokale partners

Een gezamenlijk gedragen inspanning voor de Global Goals is vaak een sterk recept voor een duurzame beweging. Daarom is het zeker aan te raden om, naast medewerkers en raadsleden, ook verenigingen, maatschappelijke organisaties, scholen of ondernemers die lokaal al duurzame initiatieven ontwikkelen te betrekken bij een kick-off bijeenkomst. Door gezamenlijk een startschot te geven aan de  inspanningen voor de Global Goals werkt u direct aan breed draagvlak en zichtbaarheid. 

Spits de kick-off bijvoorbeeld toe op een specifiek thema, zoals jongerenparticipatie, duurzame consumptie of inclusieve samenleving. Op basis daarvan kunt u met de relevante partners een kick-off organiseren en concreet vooruit kijken naar de vervolgstappen. Andere Global Goals gemeenten betrokken verschillende lokale partners, zoals

 • scholen of jongerenplatforms
 • ondernemersverenigingen
 • lokale, regionale of landelijke politici
 • duurzame burgerinitiatieven
 • lokale media

Verbinding met de regio

De rode draad door de Global Goals is doel 17: Partnerschappen om de doelen te bereiken. Daarom is het van harte aan te bevelen om met gemeenten in de regio gezamenlijk op te trekken. Er zijn al verschillende Global Goals regio’s, zoals de regio Hart van Brabant en de SDG-regio Achterhoek. Een kick-off bijeenkomst organiseren in regionaal verband kan dan ook grote toegevoegde waarde hebben. 

Hulpmiddelen bij het organiseren van een effectieve kick-off

 • Gebruik de Global Goals presentatie om een krachtige crashcourse Global Goals voor gemeenten te geven.
 • Met de Tijdscapsule vraagt u deelnemers hun droom of visie op de toekomst te omschrijven. Hoe wilt u dat de wereld eruit ziet in 2030?
 • Breng de ruimte in de goede sfeer met Global Goals campagnematerialen, zoals banners, kubussen of tafelvlaggetjes. 
 • De Global Goals VR Game geeft de kick-off echt extra kleur. Dit competetieve spel laat spelers kritisch kijken naar hun eigen fysieke leefomgeving.
 • Gebruik de Bronnenwegwijzer en de Global Goals handreikingen om deelnemers meer hulpmiddelen en diepgaande informatie te geven.
 • De Vlaamse Vereniging  van Steden en Gemeenten (VVSG) ontwikkelde de SDG Cirkeloefening: een interactieve gespreksleidraad om inzicht te krijgen in de verschillende raakvlakken van de Global Goals met gemeentelijk beleid, projecten en de organisatie.

Inspiratie uit startbijeenkomsten van andere gemeenten