Logo Kennisloket Onderzoek vermogen Buitenland

De kennisomgeving Onderzoek Vermogen Buitenland is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Internationaal Bureau Fraude-informatie van het UWV, Naleving en SAM. Samen vormen deze partijen de Regiegroep OVB.

De kennisomgeving biedt voor medewerkers van gemeenten en de SVB toepasbare kennis en informatie over het onderzoek naar verzwegen vermogen in het buitenland.

Veelgestelde vragen

Organisatie

Het Kennisloket Onderzoek Vermogen Buitenland is een samenwerkingsverband tussen het UWV (IBF), de SVB, gemeenten (via Naleving), Divosa, SAM en het ministerie van SZW. Samen vormen ze de Regiegroep OVB.