U vindt hieronder enkele voorbeelden hoe verschillende gemeenten omgaan met onderzoek naar vermogen in het buitenland.

Onderzoek heeft positief effect op draagvlak van handhaving

Na een aantal keren incidenteel onderzoeken bij het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF) te hebben uitgezet, besloot de Sociale Dienst Drechtsteden het anderhalf jaar geleden groter en structureler aan te pakken.  Aanleiding vormde de berichtgeving over het uitvoeren van onderzoek naar vermogen in het buitenland in de media.

> Lees verder

 

Stroomopwaarts onderzoekt fraude over de grens!

Stroomopwaarts MVS (een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam) is 2020 goed begonnen. De samenwerkende gemeenten zijn in het voorjaar begonnen met een aanpak om onderzoek te doen naar eventueel vermogen in het buitenland. Reden hiervoor is onder meer het behoud van het draagvlak van ons sociaal stelsel en de globalisering van de samenleving. Hoe heeft Stroomopwaarts dit aangepakt en waar zijn zij begonnen?

> Lees verder

 

Almelo gaat grensverleggend te werk!

Eén gemeente, een bestand van ruim 2700 personen en drie jaar de tijd; een onderzoek onder de populatie bijstandsgerechtigden naar eventueel vermogen in het buitenland. De gemeente Almelo gaat de uitdaging aan en is dit jaar begonnen. Reden hiervoor is onder meer de globalisering van de samenleving en het behoud van het draagvlak van ons sociaal stelsel.  Hoe heeft de gemeente Almelo dit gedaan en waar zijn zij begonnen? 

> Lees verder

 

Rechtmatigheidsonderzoeken in Almere

De gemeente Almere ziet het als haar taak om ervoor te waken dat gemeenschapsgeld onjuist wordt verstrekt. Het team handhaving, inkomen en intake van de afdeling Werk & Inkomen is in 2018 gestart met rechtmatigheidsonderzoeken naar cliënten die wellicht vermogen hebben in het buitenland.

Om deze themacontrole een kans van slagen te geven, is er eerst research verricht om vraagstukken als discriminatie en etnische selectie van buitenlandse bijstandsklanten te kunnen weerleggen. Iedereen dient tenslotte in gelijke gevallen te worden behandeld.
De aanpak van een aantal Nederlandse gemeenten op het gebied van vermogensonderzoek in het buitenland, is tijdens eerdere procedures al getoetst door de rechtbank en de Centrale Raad van Beroep. De eerste jurisprudentie wijst uit dat de gebruikte aanpak door de Nederlandse overheid geoorloofd en rechtmatig is bevonden. Almere voelde daarom het vertrouwen om dit onderzoek op te starten.

> Lees verder

 

Hoe het begon in Tilburg

In 2015 is het team Fraudebestrijding (Participatiewet) in Tilburg in samenwerking met Werk en Inkomen en Juridische Zaken gestart met een grootschalig onderzoek naar vermogen in het buitenland. Na een vooronderzoek naar aannemelijkheid van aan te treffen vermogen, is gekozen om te beginnen met uitkeringsgerechtigden die in Turkije zijn geboren. Op ruim 400 bijstandsgerechtigden werden er honderd geselecteerd als 'zeer waarschijnlijk in het bezit van vermogen in Turkije'.

Tilburg liet zich daarbij ondersteunen door een commercieel bureau. Deze aanpak heeft tot veel rechtszaken en aandacht geleid en uiteindelijk heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitgesproken dat er sprake is geweest van discriminatie bij de selectie.

>Lees verder