Logo Kennisloket Onderzoek vermogen Buitenland

Het Kennisloket Onderzoek Vermogen Buitenland is een initiatief van onderstaande partijen. Samen vormen ze de Regiegroep OVB.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Ministerie van SZW

Het ministerie van SZW vindt het belangrijk dat gemeenten bij de handhaving effectief onderzoek kunnen verrichten en maatregelen kunnen nemen. Daar waar nodig en mogelijk faciliteert het ministerie van SZW gemeenten daarbij. Om samen met de betrokken uitvoeringspartijen tot een effectieve aanpak te komen is het samenwerkingsverband Onderzoek Vermogen Buitenland opgericht. Binnen dit verband onderzoekt het ministerie van SZW de juridische en uitvoeringsmogelijkheden om controle en handhaving  op buitenlandse middelen te verbeteren. Fraude mag immers niet lonen.

Internationaal Bureau Fraude-informatie van het UWV (IBF)

Logo UWV

Het IBF is onderdeel van het UWV en het informatie- en coördinatiepunt op het gebied van grensoverschrijdend handhaven. Voor gemeenten coördineert het IBF onderzoek naar (verzwegen) vermogen in het buitenland.

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Logo Sociale Verzekeringsbank

De SVB is uitvoerder van onder andere de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen in de Participatiewet en is verantwoordelijk voor de coördinatie van haar eigen vermogensonderzoeken.

Naleving

Naleving adviseert en ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van handhavingstaken van de wetten in het sociaal domein. 

SAM, beroepsvereniging voor uitvoerders in het publieke sociaal domein

Logo SAM, Samenwerking door te verbinden

SAM, beroepsvereniging voor uitvoerders in het publieke sociaal domein, is een platform om collega’s te ontmoeten, te leren met en van elkaar en het  vakmanschap te versterken.

Divosa

Logo Divosa

Inwoners in staat stellen om een actieve rol in de samenleving te vervullen. Dat doel verbindt Divosa-leden, de gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. Dienstverlening en naleving gaan daarbij hand in hand. Wie een bijstandsuitkering nodig heeft, moet erop kunnen vertrouwen dat die snel wordt verstrekt. Onderzoek naar vermogen in het buitenland garandeert dat alleen mensen die er recht op hebben een uitkering ontvangen.