Het voorkomen en bestrijden van fraude en oneigenlijk gebruik van uitkeringen staat hoog op de overheidsagenda. Dit om ervoor te zorgen dat uitkeringen alleen terechtkomen bij burgers die hier recht op hebben. Dat geldt ook als de fraude in het buitenland wordt gepleegd en Nederlandse uitkeringen raakt.

Het Internationaal Bureau Fraude-informatie coördineert vermogensonderzoeken in het buitenland in opdracht van gemeenten. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is verantwoordelijk voor de coördinatie van haar eigen onderzoeken. 

Handreiking

Om deze onderzoeken zo effectief mogelijk uit te voeren, heeft het samenwerkingsverband 'Onderzoek Vermogen Buitenland' (OVB) een handreiking uitgebracht. Met deze handreiking  worden medewerkers van gemeenten en de SVB in staat gesteld effectief onderzoek te doen naar vermogen in het buitenland. Voor gemeenten gaat het om bijstandsuitkeringen, bij de SVB om AIO-uitkeringen (aanvullende inkomensvoorziening ouderen).

De handreiking beschrijft hoe medewerkers van gemeenten en de SVB vermogensonderzoek kunnen opstarten, waar ze terecht kunnen voor de uitvoering en wat de gevolgen zijn bij geconstateerd vermogen. Deze handreiking geeft bovendien handvatten om (onbewuste) fraude te voorkomen.

Wat biedt OVB?

OVB biedt met het kennisloket OVB een platform en vraagbaak voor de professional. Maar is daarnaast ook een 'werkplaats' voor innovatie en ontwikkeling. Via het kennisloket krijgt u toegang tot het laatste nieuws over het onderwerp, jurisprudentie, veelgestelde vragen en kunnen er online ervaringen worden uitgewisseld. Een aantal documenten is alleen toegankelijk voor medewerkers van gemeenten en medewerkers van de andere aangesloten instanties. Voor het raadplegen van deze documenten dient u zich eerst aan te melden bij Mijn VNG.

Vragen?

Kijk bij 'Veelgestelde vragen' of uw vraag hier bij staat. Heeft u een andere vraag? Dan kunt u met uw vraag over Onderzoek Vermogen Buitenland terecht bij het digitale kennisloket OVB. Stel uw vraag via ons contactformulier en ontvang binnen twee werkdagen een reactie.