Rondom de verkiezingen op 22 november 2017 en 21 maart 2018 verschijnt in VNG Magazine een serie artikelen over de positie en de rol van de gemeenteraad. Net als vier jaar geleden organiseerde de redactie een wedstrijd voor de mooiste verkiezingsposter.

Alle artikelen zijn gebundeld in het digitale magazine Raadsleden.

23 maart 2018

Wieke Paulusma, sinds 2014 raadslid in Groningen: Zuurstof voor de lokale democratie

Vier jaar geleden debuteerde ze als raadslid, maar in plaats van stil het kunstje af te kijken van de ervaren politici koos Wieke Paulusma ervoor de ramen van het Groningse stadhuis wijd open te zetten om nieuwe zuurstof voor de lokale democratie binnen te laten. Waar staat de gemeenteraad in een snel veranderende samenleving, hoe ziet een raadslid 2.0 eruit? ‘We doen alsof we heel aparte mensen zijn, maar als we het stadhuis uitstappen, zijn we gewoon weer bewoners van de stad.’ Lees verder

23 maart 2018

6 tips voor een debuut zonder stress

Uit het Nationaal Raadsledenonderzoek 2017 blijkt dat bijna de helft van de raadsleden naar eigen zeggen te weinig tijd heeft om het raadswerk naar behoren uit te voeren. Wat kun je doen om stress de baas te blijven? VNG Magazine vroeg het aan drie ervaringsdeskundigen. Lees verder

23 maart 2018

Minister Kajsa Ollongren: ‘Afsplitsen van raadsleden niet belonen’

Minister Kajsa Ollongren (BZK) heeft geen principieel bezwaar tegen raadsleden die zich afsplitsen. Toch kunnen raden overwegen hen minder te faciliteren. ‘Want je moet afsplitsing natuurlijk ook weer niet belonen.’ Lees verder

23 maart 2018

Grenzen stellen bij intimidatie

Raadsleden vormen regelmatig het mikpunt van lokale onvrede. Dit kan zich uiten in intimidatie, bedreiging en soms geweld. De maatschappij verruwt, het lijkt er blijkbaar bij te horen, concluderen diverse raadsleden die ermee te maken kregen. Nee dus. Belangrijk is duidelijk de grens te stellen wat wel en niet kan. ‘Doe aangifte’, adviseert voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Mark den Boer. ‘En wees voorbereid, dan ben je weerbaar.’ Lees verder

23 maart 2018

Verenigingsleven als informeel spreekuur voor raadsleden

Sinds de invoering van het dualisme worden raadsleden extra aangespoord de straat op te gaan en inwoners op te zoeken. Contact met burgers is cruciaal voor deze volksvertegenwoordigers. Deelname aan het verenigingsleven kan hen daarbij helpen. Lees verder

23 maart 2018

Online leerplatform: Kennis opdoen waar en wanneer je wilt

Speciaal voor nieuwe raadsleden heeft de VNG Academie zeven e-learningmodules samengesteld. Drie betrokken (kandidaat-)raadsleden vertellen over nut en noodzaak van kennis over financiën, regionale samenwerking en rollen en instrumenten van de raad. En passant geven ze de nieuwkomers een aantal tips. Lees verder

9 maart 2018

Welke verkiezingsposter wint? U beslist!

Bijna honderd inzendingen ontvingen we voor de wedstrijd om de beste verkiezingsposter. De jury, bestaande uit UvA-hoogleraar media en samenleving Rens Vliegenthart en de redactie van VNG Magazine, koos er vijf uit. U bent nu aan zet om het finale oordeel te vellen: wie gaat er dit jaar met de winst vandoor en heeft het beste affiche voor de gemeenteraadsverkiezingen gemaakt? Lees verder

9 maart 2018

Streven naar een samenlevingsakkoord

Betrokkenheid van burgers en organisaties vormt de toverformule van bijna elke gemeente. Die komt ook terug in het sluiten van bijvoorbeeld raads- en coalitieakkoorden. Zelfs samenlevingsakkoorden zijn inmiddels geen toekomstmuziek meer. Anders formeren in Kaag en Braassem, Alblasserdam en Etten-Leur. Lees verder

23 februari 2018

VNG Magazine Panel over burgerraadsleden: 'Ze mogen alles, behalve besluiten nemen'

Op elke twee raadsleden is één burgerraadslid actief, zo becijferde concerncontroller Govert Schermers van de gemeente Gennep twee jaar geleden. Een interessant gegeven om in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen voor te leggen aan het VNG Magazine Panel. Wat is hun ervaring met schaduwfractieleden, zijn het er te veel en moeten ze op de kieslijst staan? Lees verder

9 februari 2018

Onlinemarketing als campagnemiddel: In de raad door big data

Met behulp van big data en targeting probeert de twintigjarige Jochem Stoeten namens de VVD een zetel in de gemeenteraad van Enschede te bemachtigen. A piece of cake, volgens de marketingdeskundige die hij hiervoor heeft ingeschakeld. Lees verder

9 februari 2018

3 vragen aan... Michiel Uitdehaag, burgemeester Texel: Versnipperde raad werkt uitstekend

In menig gemeente neemt het aantal fracties tijdens de raadsperiode toe. Afsplitsingen vormen de oorzaak. Texel verdeelt zijn vijftien raadszetels inmiddels over negen fracties. Daarmee is burgemeester Michiel Uitdehaag (D66) van Texel voorzitter van een van de meest versplinterde gemeenteraden. Lees verder

26 januari 2018

Verkiezing beste verkiezingsposter: consistentie is het toverwoord

Verkiezingsposters trekken kiezers niet massaal over de streep om te gaan stemmen. En toch zijn ze de komende weken, nu de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is losgebarsten, niet uit het straatbeeld weg te denken. Net als vier jaar geleden gaat de redactie van VNG Magazine op zoek naar het beste verkiezingsaffiche. Hoogleraar media en samenleving Rens Vliegenthart (UvA) maakt deel uit van de jury en schetst de randvoorwaarden voor een goede poster. Lees verder

1 december 2017

Lokale PvdA’er neemt raadsleden in spe op sleeptouw

Toen hij in 2006 als raadslid voor de PvdA in Apeldoorn aan de slag ging, had vicefractievoorzitter Ties Stam het gevoel dat hij behoorlijk in het diepe werd gegooid. Wat wordt er van je verwacht, wat speelt er allemaal, hoe stel je schriftelijke vragen en zou hij zich al dat jargon ooit eigen maken? Om toekomstige raadsleden voor die stress te behoeden, neemt hij ze nu alvast mee op sleeptouw. Lees verder

3 november 2017

‘Campagne voeren nu nóg belangrijker’

De herindelingsverkiezingen van 22 november moeten het doen zonder de aandacht die landelijke media besteden aan reguliere raadsverkiezingen. Bestuurskundig onderzoeker aan Tilburg University Julien van Ostaaijen beschouwt dat als een kans voor kandidaten. Zij kunnen hun campagnes nu beter richten op lokale kwesties en standpunten. Lees verder

6 oktober 2017

Kwaliteitsbewaker van de democratie

Een derde van de raadsleden ziet de gemeenteraad in de praktijk niet als meest invloedrijke bestuursorgaan. Toch zien betrokkenen nog genoeg perspectieven om de raad meer te laten groeien in zijn rol als hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Lees verder