• Wordt de cliëntervaring onderzocht en geëvalueerd? Hoe wordt de dienstverlening aan de cliënt door de cliënt ervaren? Wordt periodiek de onderlinge samenwerking geëvalueerd? Worden sessies georganiseerd waar de samenwerking tussen partijen in het veld wordt geëvalueerd?
 • Is er een sfeer van gelijkheid en transparantie? Dit bevordert de samenwerking en het lerend vermogen.
 • Wordt er geëvalueerd aan de hand van de opgestelde KPI’s?
 • KPI’s geven een beeld van hoe het gaat, uiteindelijk gaat het om het gesprek over wat er beter kan.
 • Wordt er bijgestuurd als dat nodig is?
 • Wordt waardering uitgesproken voor de dingen die goed gaan?  
 • Wat gaat er niet goed en wat kunnen we met elkaar doen om het nog beter te doen?
 • Ga ervan uit dat issues kunnen optreden bij de uitvoering. Niet alles zal 100% perfect werken.
 • Zorg ervoor dat betrokkenen weten waar ze met vragen terecht kunnen.
 • Los issues zo snel mogelijk op. Er is voor de uitvoering niets zo frustrerend om zaken niet te kunnen afhandelen.
 • Maak gebruik van de escalatieladder. Mogelijk kan na escalatie een volgende stap gezet worden in de oplossing.
 • Bij eventuele vraagstukken rondom inkoop, het financieel-administratieve proces of het berichtenverkeer kan de regioadviseur om advies worden gevraagd.

Het proces van doorontwikkelen is nooit af. Er is altijd ruimte voor ontwikkeling naar beter, naar nieuwe inzichten, mogelijkheden en kansen. Gebruik de samenwerking om een ‘lerende omgeving’ te creëren. Een omgeving die zich continu en op alle niveaus aanpast aan de veranderingen vraagt om regelmatig onderhoud. Tussen gemeenten maar ook in de samenwerking met cliënten en partners liggen altijd wel weer nieuwe mogelijkheden om elkaars effectiviteit te verbeteren.

Dit gaat dan niet per se om grote visies of plannen. Juist de dagelijkse praktijk levert vaak aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling. Het planmatig organiseren van periodiek (bestuurlijk) overleg over de ‘lessons learned’ biedt kansen en houvast om de partners in de regio met elkaar in gesprek te houden. Een kijkje in andermans (regionale) keuken kan daarbij de eigen kijk verfrissen of aanvullen.