• Wordt de overeengekomen ondersteuning uitgevoerd volgens de afgesproken regiovisie?
  • Worden er bijeenkomsten georganiseerd om de voortgang te monitoren?
  • Bent u in gesprek met betrokken partijen over hoe de uitvoering verloopt, zowel formeel als informeel?
  • Worden issues bij de uitvoering bespreekbaar gemaakt en (snel) opgelost?
  • Is er een periodiek overleg met de verantwoordelijke bestuurders om hen te informeren over de uitvoering van de NvO?
  • Zorg ervoor dat er een sfeer van gelijkheid en transparantie ontstaat. Dit bevordert de samenwerking.
  • Ga niet zitten ‘zwartepieten’ maar kijk met elkaar wat er fout gaat en waardoor dit komt: hoe kunnen we leren van onze fouten?
  • Denk bij het evalueren van de KPI’s eraan dat deze een middel en geen doel zijn. Het gaat uiteindelijk om het gesprek om te komen tot verbeteringen.