Zijn alle betrokken partijen geïnformeerd over de achtergronden en de uitwerking van het NvO?

 • De NvO is niet alleen een bestuurlijk document. De diverse organisatieonderdelen van de gemeenten en ketenpartners zullen de afspraken uit het NvO moeten ‘doorgronden’ en hiernaar gaan werken.
 • Is er een communicatieplan voor de diverse doelgroepen binnen de gemeenten en ketenpartners?
 • Is bij alle belanghebbenden bekend wat de regiovisie is waarvoor deze staat?

Zijn de contracten aangepast aan de vastgestelde regiovisie en de gekozen uitvoeringsvariant?

 • De wijze van verwerving en het financiële proces zijn een-op-een volgend aan de regiovisie. Lokaal kan hier niet van worden afgeweken.
 • Respecteer lopende contracten als het niet mogelijk is deze aan te passen. 

Zijn de lokale processen aangepast op de regionaal gemaakte keuzes?

 • Lokale processen en systemen moeten mogelijk worden aangepast aan de gemaakte keuzes. Overleg met de softwareleverancier over de eventuele gewenste aanpassingen in de software.
 • Start tijdig met de aanpassingen van processen en systemen: zorg ervoor dat tijdig bij betrokken functionarissen, zoals informatiemanager, functioneel beheerders etc., bekend is dat er veranderingen aankomen, zodat zij dit ook kunnen inplannen.
   

Is er een begeleidingsteam ingericht?
Het begeleidingsteam kan de implementatie ketenbreed coördineren en verzorgt de begeleiding en communicatie richting de medewerkers van betrokken partijen. Het begeleidingsteam kan eventuele issues uit de praktijk naar voren brengen en bespreekbaar maken.

Is de governance voor de regio ingericht?
Helder moet zijn hoe besluitvorming plaatsvindt.

 • Zorg ervoor dat betrokkenen weten waar ze met vragen terecht kunnen, richt hier iets voor in.
 • Los issues zo snel mogelijk op. Er is voor de uitvoering niets zo frustrerend om zaken niet te kunnen afhandelen.

Richt een escalatieladder in voor issues die de individuele partijen overstijgen. Mogelijk kan na escalatie een volgende stap gezet worden in de oplossing. Bij eventuele vraagstukken rondom verwerving, het financieel-administratieve proces of het berichtenverkeer kan de regioadviseur om advies worden gevraagd.

De regioadviseurs van het regioteam opdrachtgever- en opdrachtnemerschap Wmo & Jeugdwet zijn aanspreekpunt voor de regio’s voor ondersteuning van de regio en het stellen van eventuele vragen over de NvO. Het regioteam is een samenwerking van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein, het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd en het Ketenbureau i-Sociaal Domein. In de drie programma’s werken gemeenten en zorgaanbieders samen om kwalitatief goede en passende zorg en ondersteuning bereikbaar en betaalbaar te houden. Meer weten?