Eén van de opgaven voor gemeenten bij de Omgevingswet is digitalisering. In de uitbouw van het Digitaal Stelsel Omgevingswet zal ook het programma getoond worden via de landelijke voorziening.

Op dat moment zal een programma ook aan de nog te ontwikkelen standaard, het Toepassingsprofiel (TPOD), moeten voldoen. De instrumenten programma (en Natura 2000-besluiten) staan op dit moment, medio 2021, nog niet in de Regeling elektronische publicaties. Voor beide instrumenten is wel een Toepassingsprofiel (TPOD) ontwikkeld. U kunt deze besluiten bekendmaken via de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (LVBB). Het is van belang dat de LVBB alle functionaliteiten moet bieden om besluiten te ontvangen, te valideren, bekend te maken, te consolideren en beschikbaar te stellen.