Op deze pagina vindt u coronagerelateerde informatie die relevant is voor bestuurders. 

Gespreksagenda corona voor lokaal bestuur

De Gespreksagenda transitiefase coronacrisis kan dienen als leidraad voor het gesprek dat college, raad en inwoners voeren over de impact van de coronacrisis. Het helpt bij het identificeren van thema’s en vragen die u binnen de gemeente met elkaar moet beantwoorden richting de (nabije) toekomst. Lees meer

Adviesnotitie over Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 en keuzes corona-aanpak

De VNG en het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement hebben de Adviesnotitie coronacrisis opgesteld. Doel van de handreiking is om het lokaal bestuur te informeren over de ontwikkelingen en veranderende verantwoordelijkheden en input te bieden voor de regionale reflectie. Lees meer 

Bestuurlijke klankbordgroepen

De gemeentelijke bestuurlijke klankbordgroep COVID-19 adviseert over strategische aspecten van de ondersteuning van gemeenten. In deze klankbordgroep nemen leden van het VNG-bestuur en van andere gemeentelijke netwerken deel, evenals voorzitters van veiligheidsregio’s. Daarnaast is er een interbestuurlijke klankbordgroep. Lees meer

Werkgroep Depla - sociale impact

Sinds november is een werkgroep van gemeentebestuurders en wetenschappers ingesteld op initiatief van de VNG. Deze tafel, die zich bezighoudt met sociale impact van het coronavirus, staat onder voorzitterschap van burgemeester Paul Depla: ‘Gemeenten willen concrete maatregelen en interventies. Maar, wat is daar zinvol van en om wie gaat het? Die reflectie gebeurt in deze tafel.’ Lees meer

Coronamonitor en dashboard gevolgen voor gemeenten

De VNG heeft de verwachte gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten en vereniging in kaart gebracht. Lees meer

Adviezen en rapporten voor corona-strategie

Bekijk het overzicht met adviezen en rapporten