Gemeentelijke bestuurlijke klankbordgroep COVID-19

De gemeentelijke bestuurlijke klankbordgroep COVID-19 adviseert over strategische aspecten van de ondersteuning van gemeenten. In deze klankbordgroep nemen leden van het VNG-bestuur en van andere gemeentelijke netwerken deel, evenals voorzitters van veiligheidsregio’s.

De klankbordgroep bespreekt wekelijks signalen en opvattingen van gemeenten over de kabinetsmaatregelen en de impact van de coronacrisis op gemeenten en hun inwoners. Als vereniging kunnen we hiermee sneller acteren als dat van belang is en hebben we een gemeentelijke ronde tafel die ook gesprekspartner voor het Rijk kan zijn. Programma voor de transitiefase 

Ter ondersteuning van de bestuurlijke klankbordgroep is er een programma voor deze transitiefase naar de anderhalvemetersamenleving opgezet. Dit programma heeft als doel om te zorgen voor samenhang, draagvlak en communicatie in de transitiefase op de 3 pijlers van de vereniging (belangenbehartiging, dienstverlening en de platformfunctie).

Het programmateam trechtert de verschillende initiatieven die vanuit de organisatie genomen worden en doet op basis daarvan voorstellen aan de bestuurlijke klankbordgroep en brengt adviezen van de klankbordgroep terug de organisatie in.

Input van gemeenten

De VNG is op verschillende manieren bezig met inventariseren bij gemeenten. We willen de gevolgen van de noodmaatregelen in beeld brengen, net als de uitgestelde zaken en opgaven die al voor de coronacrisis bestonden. We doen dit door gesprekken te voeren met gemeenten op meerdere niveaus.

Gemeenten kunnen verder bijdragen door zoveel mogelijk praktijkvoorbeelden aan te leveren. Dit mag over allerlei coronagerelateerde zaken gaan (gemeentelijke dienstverlening, maatschappelijke initiatieven, participatie enzovoort). Stuur een mail naar praktijkvoorbeelden@vng.nl. Of reageer via het VNG Forum coronavirus.

Onderwerpen klankbordgroep

Een breed palet aan onderwerpen komt ter sprake en raakt alle terreinen van het gemeentelijk beleid. Veelbesproken is de positie van kwetsbare groepen, de lokale en regionale economie, de financiële positie van gemeenten en het inrichten van de openbare ruimte. Ook bespreekt de klankbordgroep het coronabeleid van de Rijksoverheid, vertaald dit naar de gemeentelijke praktijk en adviseert het Rijk over de maatregelen. Belangrijk voor de klankbordgroep is dat in alles de gezondheid, veiligheid en het toekomstperspectief van de inwoners voorop staat.

 • Jan van Zanen, burgemeester Den Haag, voorzitter VNG
 • Boaz Adank, wethouder Breda, voorzitter Taskforce Economisch Herstel
 • Hubert Bruls, burgemeester Nijmegen, vicevoorzitter VNG en voorzitter Veiligheidsberaad
 • Martijn Dadema, burgemeester Raalte, voorzitter VNG Overijssel
 • Marleen Damen, wethouder Leiden, voorzitter van de Bestuurlijke adviescommissie Publieke Gezondheid (Bac PG)
 • Paul Depla, burgemeester Breda, voorzitter G40
 • Maarten Divendal, burgemeester De Ronde Venen, voorzitter VNG Utrecht
 • Dick Emmer, gemeentesecretaris Hilversum

 • Victor Everhardt, wethouder Amsterdam, commissievoorzitter Financiën
 • Hilde van Garderen, wethouder Almere, voorzitter VNG Flevoland
 • Han ter Heegde, burgemeester Gooise Meren, voorzitter Vereniging Noord-Hollandse Gemeenten
 • Ton Heerts, burgemeester Apeldoorn, commissievoorzitter College van Arbeidszaken
 • Marcelle Hendrickx, wethouder Tilburg, wnd voorzitter Wethoudersvereniging
 • Peter Heijkoop, wethouder Dordrecht, commissievoorzitter Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie
 • Arco Hofland, burgemeester Rijssen-Holten, bestuurslid VNG
 • Lot van Hooijdonk, wethouder Utrecht, commissievoorzitter Economie, Klimaat, Energie en Milieu
 • Paul Huisman, griffier Den Helder, bestuurslid Vereniging van Griffiers
 • Rikus Jager, burgemeester Westerveld, voorzitter Vereniging van Drentse Gemeenten
 • Koos Janssen, burgemeester Zeist, voorzitter M50
 • Jean-Paul Kompier, wethouder Vaals, bestuurslid VNG
 • Martien van der Kraan, gemeentesecretaris Delft, vertegenwoordiger Vereniging van Gemeentesecretarissen
 • Sven de Langen, wethouder Rotterdam, commissievoorzitter Zorg, Jeugd en Onderwijs
 • Henri Lenferink, burgemeester Leiden, commissievoorzitter College van Dienstverlening
 • Robbert Lievense, raadslid Schouwen-Duiveland, commissievoorzitter Raadsleden en Griffiers
 • Marieke Moorman, burgemeester Bernheze, voorzitter Verenging Brabantse Gemeenten
 • Songül Mutluer, wethouder Zaanstad, bestuurslid VNG
 • Eric van Oosterhout, burgemeester Emmen, secretaris VNG
 • Casper Rutten, raadslid Breda, bestuurslid VNG
 • Ellen van Selm, burgemeester Opsterland, voorzitter P10, bestuurslid VNG
 • Geert van Soest, griffier Venlo, bestuurslid VNG
 • Liesbeth Spies, burgemeester Alphen aan den Rijn, voorzitter Nederlands Genootschap van Burgemeesters
 • Harriët Tiemens, wethouder Nijmegen, commissievoorzitter Ruimte, Wonen en mobiliteit
 • Jolanda de Witte, burgemeester Leidschendam-Voorburg, voorzitter Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten
 • Ard van der Tuuk, burgemeester Westerkwartier, bestuurslid Vereniging van Groninger Gemeenten
 • Fred Veenstra, burgemeester De Fryske Marren, voorzitter Vereniging Friese Gemeenten, bestuurslid P10
 • Hans Verheijen, burgemeester Sittard-Geleen
 • Rene Verhulst, burgemeester Ede, voorzitter VNG Gelderland
 • Marga Vermue, burgemeester Sluis, voorzitter Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, bestuurslid P10
 • Theo Weterings, burgemeester Tilburg, commissievoorzitter Veiligheid

Interbestuurlijke klankbordgroep COVID-19

Naast de gemeentelijke bestuurlijke klankbordgroep COVID-19 is er een interbestuurlijke klankbordgroep. Bekijk de positie van de VNG en deze klankbordgroep in de huidige crisisstructuur:

Infographic communicatielijnen

De gemeentelijke leden van deze klankbordgroep zijn dezelfde als de leden van de gemeentelijke bestuurlijke klankbordgroep, zie hierboven. Daarnaast zitten in deze klankbordgroep de volgende personen:

Namens de provincies

 • Pieter Hilhorst, directeur Interprovinciaal Overleg

Namens de waterschappen

 • Rogier van der Sande, dijkgraaf Hoogheemraadschap van Rijnland, voorzitter IPO
 • Meindert Smallenbroek, directeur Unie van Waterschappen

Namens de rijksoverheid

 • Maarten Schurink, secretaris-generaal ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Dick Schoof, secretarisgGeneraal ministerie Justitie en Veiligheid
 • Mark Roscam Abbing, programmadirecteur-generaal COVID-19, ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Chris Kuijpers, directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen, ministerie van BZK
 • Jan Helmond, (wnd.) Rijksvertegenwoordiger, Rijksdienst Caribisch Nederland