VNG Magazine nummer 8, 7 mei 2021

Beste Thorbeckeprofessor,

Ik heb een vraag over lokale grondrechten. Zijn die overal hetzelfde, of kunnen die per gemeente verschillen?

Martijn van der Steen,
Berkel en Rodenrijs

Geachte heer Van der Steen,

In principe gelden overal dezelfde grondrechten. De Grondwet is er voor heel Nederland en mensenrechtenverdragen mogen in beginsel niet voor een deel van het Koninkrijk worden afgesloten. Grondrechten binden de overheid als geheel. Dus ook de gemeenten.  

Maar bij de concrete uitwerking en het verwezenlijken van mensenrechten kunnen natuurlijk wel lokale verschillen ontstaan. Sommige burgemeesters grijpen sneller in bij een demonstratie dan andere. En de wettelijk verplichte ‘antidiscriminatievoorziening’ is in de ene gemeente wat steviger opgetuigd dan in de andere.

Gemeenten zitten sinds de decentralisaties in het sociaal domein ook op de eerste hand bij het realiseren van de sociale grondrechten. Niet zo gek dus, dat BZK onlangs een Platform Mensenrechten Lokaal lanceerde.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Mail naar: thorbeckehoogleraar@vngmagazine.nl.