VNG Magazine nummer 4, 3 maart 2023

In Den Haag werd onlangs een demonstrerende gemeenteambtenaar aangehouden. Mogen ambtenaren demonstreren?

Naam bij redactie bekend
 

Geerten Boogaard

Beste vragensteller,

In principe wel. Ambtenaren genieten dezelfde grondrechten als iedere andere burger. Maar er geldt wel een specifieke beperking uit de Ambtenarenwet: de goede vervulling van de functie moet in redelijkheid zijn verzekerd. Is dat niet het geval, dan kunnen disciplinaire maatregelen of kan er zelfs strafontslag volgen.
Veroordeeld worden voor een strafbaar feit buiten werktijd kán overigens in algemene zin wel een grond voor ontslag zijn. Dat mag dan niet als extra straf worden opgelegd, maar bijvoorbeeld als de positie van de betrokken ambtenaar door dat strafbare feit niet meer houdbaar is geworden.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Mail naar: thorbecke­hoogleraar@vngmagazine.nl.