VNG Magazine nummer 14, 25 september 2020

Beste Thorbeckeprofessor,

Als er op je strafblad een coronaboete staat wegens het overtreden van de anderhalvemeterregels op een feestje, kun je dan nog wel wethouder worden?

Naam en adres bij redactie bekend
 

Geerten Boogaard

Beste kandidaat-wethouder,

Een aantal gemeenten kent al de verplichting dat kandidaat-wethouders een VOG moeten overleggen. Onlangs is een wetsvoorstel ingediend waarmee zo’n VOG voor alle wethouders verplicht wordt. Veel verbazing wekt dat niet. Kandidaat-burgemeesters worden immers al gescreend door de AIVD.

De vraag is dan met welk strafblad je voor het wethouderschap geen VOG meer krijgt en wat je nog kunt doen als dat het geval is. Het antwoord is niet precies te geven. Er wordt getoetst aan het ‘risicoprofiel politieke ambtsdragers’. Dat betekent dat er hoge eisen worden gesteld: er wordt tien jaar teruggekeken naar delicten die een risico voor de samenleving en een belemmering voor je functie vormen. Voor de gemeenteraad is er dan geen mogelijkheid meer om iemand tóch te benoemen.

Tegen het niet afgeven van een VOG kunt u straks nog wel naar de rechter. Misschien biedt dat hoop?

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Mail naar: thorbeckehoogleraar@vngmagazine.nl.