De VNG is continu in gesprek met ministeries en het kabinet over de compensatie van gemeenten voor de kosten die zij maken als gevolg van de coronamaatregelen. Hieronder vindt u een overzicht van alle gemaakte afspraken.

In deze infographic ziet u welke kosten zijn gecompenseerd voor gemeenten en waarover nog afspraken komen.

Klik op de afbeelding om de infographic te vergroten (versie 6 december 2021)

 

Infographic financiele compensatie corona

 

De infographic is gebaseerd op dit overzicht van financiële gevolgen corona (pdf, versie 6 december 2021)

Overzicht afspraken

Steunpakket culturele en creatieve sector derde kwartaal (14 juni 2021)

Nationaal Plan Onderwijs: € 346 miljoen voor gemeenten (19 februari 2021)

Aanvullende afspraken coronacompensatie (16 december 2020)

Extra budget perspectief voor jongeren in coronatijd (9 december 2020)

Overzicht coronacompensatie per gemeente beschikbaar (5 november 2020)

Bedrag voor coronakosten Jeugd en Wmo 2020 vastgesteld (16 oktober 2020)

Vergoeding uitvoeringskosten Tozo (22 juli 2020)

Brief BZK over verdeling eerste tranche coronacompensatie (30 juni 2020)

Steun voor lokale culturele instelling van landelijk belang (30 juni 2020)

Uitwerking afspraken over meerkosten in Wmo en jeugd (3 juni 2020)
zie ook: Handreiking meerkosten landelijke inkoop Jeugdwet en Wmo (6 november 2020)

Kabinet zet eerste stap compensatie voor gemeenten (28 mei 2020) 

Continuering financiering sociaal domein verlengd (20 mei 2020) 

Steunpakket van € 110 miljoen voor lokale sport (1 mei 2020)  

Afspraken continuïteit financiering SD uitgewerkt (16 april 2020, NB: met update per 3 juli 2020 t.a.v. het LTA)

Gemeenten financieel gecompenseerd voor kosten Tozo (28 maart 2020) 

Afspraken met rijk over continuïteit financiering SD (25 maart 2020)