De VNG is continu in gesprek met ministeries en het kabinet over de compensatie van gemeenten voor de kosten die zij maken als gevolg van de coronamaatregelen. Hieronder vindt u een overzicht van alle gemaakte afspraken.

In deze infographic ziet u welke kosten zijn gecompenseerd voor gemeenten en waarover nog afspraken komen.

Klik op de afbeelding om de infographic te vergroten (versie 22 maart 2021)

 

Infographic financiele compensatie corona

 

 

 

De infographic is gebaseerd op dit overzicht van financiële gevolgen corona (pdf, versie 22 maart 2021)

Overzicht afspraken

Extra budget perspectief voor jongeren in coronatijd (9 december 2020)

Doorbetaling niet geleverde pgb-zorg opnieuw ingevoerd (27 november 2020)

Overzicht coronacompensatie per gemeente beschikbaar (5 november 2020)

Bedrag voor coronakosten Jeugd en Wmo 2020 vastgesteld (16 oktober 2020)

Vergoeding uitvoeringskosten Tozo (22 juli 2020)

Geheel 2020 landelijk coronasteunfonds voor lokale media (16 juli 2020)

Decentrale uitkering maakt compensatie noodopvang mogelijk (2 juli 2020)

Brief BZK over verdeling eerste tranche coronacompensatie (30 juni 2020)

Steun voor lokale culturele instelling van landelijk belang (30 juni 2020)

Uitwerking afspraken over meerkosten in Wmo en jeugd (3 juni 2020)
zie ook: Handreiking meerkosten landelijke inkoop Jeugdwet en Wmo (6 november 2020)

Kabinet zet eerste stap compensatie voor gemeenten (28 mei 2020) 

Continuering financiering sociaal domein verlengd (20 mei 2020) 

Aanvraagproces Extra Kosten Corona pgb-houders (14 mei 2020) 

Nieuwe voorschotten, handreiking en modelbrieven Tozo (8 mei 2020) 

Steunpakket van € 110 miljoen voor lokale sport (1 mei 2020)  

Afspraken continuïteit financiering SD uitgewerkt (16 april 2020, NB: met update per 3 juli 2020 t.a.v. het LTA)

Aanvragen rijksbijdrage lokale media (8 april 2020)

Extra geld gemeenten voor doorbetalen ouderbijdrage (6 april 2020) 

Gemeenten financieel gecompenseerd voor kosten Tozo (28 maart 2020) 

Afspraken met rijk over continuïteit financiering SD (25 maart 2020)