U zocht op: 'kinderopvang' - Zoekresultaten (1 - 12 van de 220)

Onderwerpen
… en veiligheidseisen die gelden voor kinderopvangbedrijven. Kinderopvang is bijna net zo beweeglijk als kinderen zelf. Om de kwaliteit van de kinderopvang in uw gemeente te garanderen, moeten uw toezicht … in één databank. Ook over toezicht en handhaving in de kinderopvang! … Alle wetten, regelingen en besluiten over de …

Basistraining toezicht en handhaving kinderopvang

Artikel | 3 januari 2022
… De eerste dag zal ingaan op: Algemene inleiding stelsel van kinderopvang; Toezicht: algemene inleiding op toezicht en rol … u op zoek naar meer een verdiepende training handhaving kinderopvang dan verwijzen wij u graag door naar onze … die zich (gaan) bezighouden met toezicht en handhaving kinderopvang en GGD-medewerkers, die in opdracht van de …

Huisvesting kinderopvang

Artikel | 18 september 2012
… de school verantwoordelijk is voor de organisatie van de kinderopvang op het moment dat ouders van leerlingen hierom vragen’. De organisatie van de kinderopvang betekent dat het bevoegd gezag moet zorgen dat de school een mogelijkheid van kinderopvang biedt. Dit aanbod moet worden ondergebracht bij …

Expertisecentrum Kinderopvang

Artikel | 19 februari 2013
… VNG het Landelijk Expertisecentrum Toezicht en Handhaving Kinderopvang. Het Expertisecentrum (EC) heeft tot doel de kwaliteit van gemeentelijke handhaving op de Wet kinderopvang te versterken. Het Expertisecentrum is opgericht … inrichting van het Expertisecentrum Toezicht en Handhaving Kinderopvang. Grofweg kan gesteld worden dat de ondersteuning …

Jaarverantwoording kinderopvang 2020 opengesteld

Nieuws | 21 april 2021
… was voor iedereen anders dan voorgaande jaren. Reguliere kinderopvang was tijdelijk gesloten, dus regulier toezicht was ook niet mogelijk. De kinderopvang en de gemeenten hebben daarnaast een belangrijke … De focus van gemeenten en GGD’en (de toezichthouder op de kinderopvang) werd uitgebreid naar coronamaatregelen, testen …

Samenwerking onderwijs en kinderopvang voor noodopvang

Nieuws | 22 januari 2021
… De PO-Raad heeft daarom samen met de Brancheorganisatie Kinderopvang en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang gewerkt aan een handreiking 'Samenwerking kinderopvang en onderwijs in noodopvang'. De handreiking is …

Tijdelijke maatregel SZW kinderopvang

Nieuws | 11 maart 2020
… van gemeenten voor toezicht en handhaving in de kinderopvang is er een afstemmingsteam van SZW, VNG en GGD … worden door VNG KCHN via het forum toezicht en handhaving kinderopvang op de hoogte gehouden. Zo nodig worden zij ook … mail geïnformeerd. … Update 13 maart: De Coulanceregeling kinderopvang is uitgebreid naar heel Nederland. Naar …

Compensatie eigen bijdrage kinderopvang

Nieuws | 12 augustus 2020
… gemeente hierbij is en hoe de gemeentelijke bijdrage voor kinderopvang doorgaans werkt.  Hoe werkt de gemeentelijke … zijn verantwoordelijk voor een aantal regelingen mbt kinderopvang, namelijk VE, peuteropvang, en SMI. Hoe dit is … gemeentelijke doelgroepen gecompenseerd, omdat ouders de kinderopvang hebben doorbetaald tijdens de periode dat de …

Kinderopvang belangrijke randvoorwaarde slagen inburgering 

Nieuws | 9 juni 2022
… Geen kinderopvang betekent in sommige gevallen dat … laten deelnemen aan  voorschoolse educatie vanuit de Wet kinderopvang en de Wet primair onderwijs. De afspraken … worden vastgelegd in het PIP. Het wordt geadviseerd om kinderopvang ook mee te nemen in de brede intake. …

Nog eenvoudiger toezicht houden met het ‘Portaal Kinderopvang’

Artikel | 15 november 2022
… Balfoort (jurist en secretaris bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Zorg) en Erika Bartels (medewerker toezicht kinderopvang bij de gemeente ’s-Hertogenbosch) over het belang van zowel de Geschillencommissie Kinderopvang als het klachtenloket en de voordelen van het …

VNG-reactie kamerbrief personeelstekorten kinderopvang

Nieuws | 8 september 2022
… alle partijen, dus ook voor gemeenten, van belang dat de kinderopvang goed functioneert en daarvoor zijn in de huidige … BSO na IKK (in map 8 van het forum 'Toezicht en Handhaving Kinderopvang' ). In de VNG-presentatie tijdens de … Lees hier de kamerbrief 'Aanpak personeelstekort kinderopvang'.   … Op 5 september 2022 heeft minister Van …

2 Fora Kinderopvang

Artikel | 23 oktober 2015
… Over Kinderopvang zijn twee aparte fora: Toezicht en handhaving kinderopvang Financiën doelgroepen kinderopvang Deze fora zijn toegankelijk voor iedereen die …

Zoekresultaten uit VNG Fora

Veel onderwerpen worden ook besproken op VNG Fora. Word lid van VNG Fora.