U zocht op: 'kinderopvang' - Zoekresultaten (1 - 12 van de 244)

Onderwerpen
… en veiligheidseisen die gelden voor kinderopvangbedrijven. Kinderopvang is bijna net zo beweeglijk als kinderen zelf. Om de kwaliteit van de kinderopvang in uw gemeente te garanderen, moeten uw toezicht … trainingen, voorbeeldbrieven en meer binnen het thema Kinderopvang. … De GGD GHOR publiceert, in afstemming met VNG …

Onderwerpen
… van VNG Naleving … Zorg en jeugd … Werk en inkomen … Kinderopvang … Multidisciplinair handhaven … De Tijdelijke … ondersteuning (Wmo 2015), Participatiewet en de Wet kinderopvang.  … Gerelateerde onderwerpen … Nieuws … …

Tevredenheid over toezicht kinderopvang

Nieuws | 26 november 2019
… in regelgeving In 2018 veranderde veel regelgeving in de kinderopvang. Met de introductie van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) en veranderingen in het Besluit … belang dat locaties de vereiste kwaliteit wel gaan bieden. Kinderopvang als onderdeel van het sociale domein De …

Vervolgtraining: Handhaving kinderopvang

Agenda item | 19 november 2019
… de deelnemers minimaal een jaar werkervaring in handhaving kinderopvang hebben. Kosten De kosten voor deze training … Meer informatie Basistraining Toezicht en handhaving en kinderopvang Website VNG KCHN   … Deze vervolgtraining is een … verdiepingsslag na de basistraining Toezicht en handhaving kinderopvang van VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving …

Huisvesting kinderopvang

Artikel | 18 september 2012
… de school verantwoordelijk is voor de organisatie van de kinderopvang op het moment dat ouders van leerlingen hierom vragen’. De organisatie van de kinderopvang betekent dat het bevoegd gezag moet zorgen dat de school een mogelijkheid van kinderopvang biedt. Dit aanbod moet worden ondergebracht bij …

Tijdelijke maatregel SZW kinderopvang

Nieuws | 11 maart 2020
… van gemeenten voor toezicht en handhaving in de kinderopvang is er een afstemmingsteam van SZW, VNG en GGD … worden door VNG KCHN via het forum toezicht en handhaving kinderopvang op de hoogte gehouden. Zo nodig worden zij ook … mail geïnformeerd. … Update 13 maart: De Coulanceregeling kinderopvang is uitgebreid naar heel Nederland. Naar …

2 Fora Kinderopvang

Artikel | 23 oktober 2015
… Over Kinderopvang zijn twee aparte fora: Toezicht en handhaving kinderopvang Financiën doelgroepen kinderopvang Deze fora zijn toegankelijk voor iedereen die …

Compensatie eigen bijdrage kinderopvang

Nieuws | 12 augustus 2020
… gemeente hierbij is en hoe de gemeentelijke bijdrage voor kinderopvang doorgaans werkt.  Hoe werkt de gemeentelijke … zijn verantwoordelijk voor een aantal regelingen mbt kinderopvang, namelijk VE, peuteropvang, en SMI. Hoe dit is … gemeentelijke doelgroepen gecompenseerd, omdat ouders de kinderopvang hebben doorbetaald tijdens de periode dat de …

Expertisecentrum Kinderopvang

Artikel | 19 februari 2013
… VNG het Landelijk Expertisecentrum Toezicht en Handhaving Kinderopvang. Het Expertisecentrum (EC) heeft tot doel de kwaliteit van gemeentelijke handhaving op de Wet kinderopvang te versterken. Het Expertisecentrum is opgericht … inrichting van het Expertisecentrum Toezicht en Handhaving Kinderopvang. Grofweg kan gesteld worden dat de ondersteuning …

Kinderopvang helpt arbeidsparticipatie én ontwikkeling kind

Nieuws | 13 december 2017
… Dit schrijven de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, de PO Raad, de Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland en de VNG in een … van SZW door de Tweede Kamer.  Robuuste combinatie kinderopvang en voorschoolse educatie Samenvoeging van …

In 2018 verandert veel in kinderopvang, ook voor gemeenten

Nieuws | 8 november 2017
… Nog minder dan 2 maanden en de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk treedt in werking. De wet … van haar workshop over de nieuwe wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk, op het Congres … VNG Ledenbrief Wet harmonisatie kinderopvang peuterspeelzaalwerk   <   … Vanaf 2018 zijn er …

Basistraining: Toezicht en Handhaving Kinderopvang

Agenda item | 28 november 2019
… die zich (gaan) bezighouden met toezicht en handhaving kinderopvang en GGD-medewerkers, die in opdracht van de … training is om u de basis van toezicht en handhaven van de kinderopvang bij te brengen. Daarnaast krijgt u inzicht in het stelsel van de kinderopvang en de betrokken partijen. … Basistraining: …

Zoekresultaten uit VNG Fora

Veel onderwerpen worden ook besproken op VNG Fora. Word lid van VNG Fora.