PFAS is de verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen die zich in onze bodem bevinden. De negatieve effecten op milieu en gezondheid verschillen per stof en voor de meeste stoffen is het precieze effect niet bekend. Daarom heeft het kabinet in juli 2019 nieuwe achtergrondwaarden en een nieuwe norm vastgesteld voor het verplaatsen van grond. Omdat we niet precies weten hoeveel PFAS er in Nederland in de grond zit, heeft dit geleid tot stagnering van het grondverzet (het verplaatsen van uitgegraven grond). Op dit moment werkt het ministerie van IenW aan een definitief handelingskader zodat het grondverzet weer vlot getrokken wordt.

Met het verhogen van de PFAS-normen van 0,1 naar 0,8 microgram per kilo grond heeft de minister van IenW eind november 2019 een noodzakelijke stap gezet om de impasse in het grondverzet te doorbreken. De VNG wil nu de knelpunten in kaart gaan brengen en samen met het Rijk op zoek gaan naar oplossingen. 

Nieuws

Wetsvoorstellen