De commissies Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) en Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) bespraken op 12 december gezamenlijk een aantal onderwerpen, waaronder bevoegd gezag geluid voor regionale industrieterreinen.
De groeiende zorgen bij inwoners over mogelijke gezondheidsrisico’s van PFAS in de bodem zijn op dit moment het grootste aandachtspunt van de VNG. Dat schrijft de VNG in zijn position paper aan de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat.
Met het verhogen van de PFAS-normen van 0,1 naar 0,8 microgram per kilo grond heeft de minister een noodzakelijke stap gezet om de impasse in het grondverzet te doorbreken. Het is ook voor gemeenten van groot belang dat projecten in woningbouw en de infrastructuur doorgang kunnen vinden.
De VNG heeft gemengde gevoelens bij de vandaag gepresenteerde maatregelen voor stikstof. Wij zijn positief over het feit dat het Kabinet de urgentie ziet en met een pakket aan noodmaatregelen komt.
De commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu kwam op 31 oktober 2019 bijeen. Er werd onder andere gesproken over de Raamovereenkomst Verpakkingen en over PFAS.
Gemeenten lopen tegen uitvoeringsproblemen aan bij het werken met het Tijdelijk handelingskader PFAS. De VNG vraagt het ministerie van I&W deze problemen op te lossen en onduidelijkheden weg te nemen.
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft een tijdelijk handelingskader PFAS ingesteld. Met dit tijdelijk handelingskader wil de staatssecretaris grondverzet (het verplaatsen van uitgegraven grond) weer op gang brengen.
Vandaag heeft het ministerie van I&W het RIVM gevraagd op basis van recente metingen een tijdelijke, landelijke achtergrondwaarde voor PFAS in de (land)bodem op te stellen. Dit moet 1 december resulteren in een verruiming van de 0.1 grens.