Onderzoeken van het RIVM hebben geleid tot een definitieve generieke achtergrondwaarde voor PFAS in de bodem. Het ministerie van IenW past op basis hiervan het tijdelijk handelingskader aan. Voor gemeenten is daarmee het knelpunt van grondverzet grotendeels opgelost.
Op verschillende locaties in Nederland is sprake van verhoogde concentraties PFAS-stoffen in grond en water. Om te bepalen of daar sprake is van risico’s voor milieu en gezondheid heeft het RIVM een indicatieve waarde (INEV) voor PFOS, PFOA en GenX vastgesteld.
Twee derde van de projecten die als gevolg van PFAS stil kwamen te liggen, komt weer op gang. Dit komt doordat in november de norm van het toegestane PFAS is verruimd en doordat gemeenten hun bodemkwaliteitskaarten op orde hebben. Dit blijkt uit een rondgang van de VNG langs gemeenten.
De commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) besprak op 23 januari een aantal onderwerpen: Omgevingswet, stikstof en PFAS en bodem.
De VNG heeft 22 januari een enquête verzonden naar gemeenten om te inventariseren in hoeverre de genomen maatregelen de PFAS-problematiek hebben opgelost. Invullen kan tot en met 6 februari en duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.
De commissies Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) en Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) bespraken op 12 december gezamenlijk een aantal onderwerpen, waaronder bevoegd gezag geluid voor regionale industrieterreinen.
De groeiende zorgen bij inwoners over mogelijke gezondheidsrisico’s van PFAS in de bodem zijn op dit moment het grootste aandachtspunt van de VNG. Dat schrijft de VNG in zijn position paper aan de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat.
Met het verhogen van de PFAS-normen van 0,1 naar 0,8 microgram per kilo grond heeft de minister een noodzakelijke stap gezet om de impasse in het grondverzet te doorbreken. Het is ook voor gemeenten van groot belang dat projecten in woningbouw en de infrastructuur doorgang kunnen vinden.
De VNG heeft gemengde gevoelens bij de vandaag gepresenteerde maatregelen voor stikstof. Wij zijn positief over het feit dat het Kabinet de urgentie ziet en met een pakket aan noodmaatregelen komt.
De commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu kwam op 31 oktober 2019 bijeen. Er werd onder andere gesproken over de Raamovereenkomst Verpakkingen en over PFAS.