Nieuws
Nederland zet zich met andere EU-landen stevig in voor een Europees verbod op PFAS. Het gezamenlijke doel is een breed verbod op de productie en verkoop van PFAS-bevattende producten, met minimale uitzonderingen. Ook de VNG heeft gereageerd op de openbare consultatie van het EU chemische agentschap ECHA.
Uit onderzoek blijkt dat kleinere bedrijven veel vaker en meer zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) gebruiken dan gedacht. Ook is duidelijk geworden dat er te weinig kennis is over en zicht op het gebruik en vrijkomen van ZZS. Voor gemeenten is deze constatering om 2 redenen belangrijk.
In de aanloop naar het commissiedebat water op 7 juni vraagt de VNG namens gemeenten aandacht voor 4 punten. We doen onder meer een oproep aan het rijk om integraal te werken aan een klimaatbestendig Nederland en de uitvoering centraal te stellen. Ook kaarten we de problemen met de kaderrichtlijn water aan.
Gemeenten en provincies willen samen met andere partijen vaart zetten om de verspreiding van zeer zorgwekkende stoffen in grond, water en lucht aan te pakken. De VNG doet samen met het IPO een oproep tot intensieve samenwerking om meer kennis te krijgen over deze stoffen en de verspreiding in de leefomgeving.
Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen hebben de eerste stap gezet naar een Europees verbod op gebruik van PFAS. Zo’n verbod is een belangrijke stap in de goede richting: om PFAS-gebruik verder te beperken, en de problematiek van schadelijke stoffen in het milieu in de belangstelling te houden.
Nederlanders krijgen via voedsel en drinkwater te veel PFAS binnen, blijkt uit recent onderzoek van het RIVM. Dat kan een negatief effect hebben op de gezondheid. Daarom adviseert het RIVM de overheid om te zorgen dat mensen minder in contact komen met PFAS.
PFAS in voedsel heeft mogelijk al bij lagere concentraties een negatief effect op de gezondheid, aldus de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA). De minister van IenW kondigt daarom nieuwe normen aan. Dit betekent dat de PFAS-opgave voor gemeenten groter wordt dan eerder aangenomen.
Het bewustzijn over de aanpak van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) neemt toe en dat is voor gemeenten een goede ontwikkeling. Gebleken is dat zowel in de regelgeving als in de uitvoeringspraktijk een stevige verbeterslag noodzakelijk is. De VNG en IPO starten daarom met het project ‘ZZS decentraal’.
Onderzoeken van het RIVM hebben geleid tot een definitieve generieke achtergrondwaarde voor PFAS in de bodem. Het ministerie van IenW past op basis hiervan het tijdelijk handelingskader aan. Voor gemeenten is daarmee het knelpunt van grondverzet grotendeels opgelost.
Op verschillende locaties in Nederland is sprake van verhoogde concentraties PFAS-stoffen in grond en water. Om te bepalen of daar sprake is van risico’s voor milieu en gezondheid heeft het RIVM een indicatieve waarde (INEV) voor PFOS, PFOA en GenX vastgesteld.