Het individueel keuzebudget (IKB) gaat over meer keuzevrijheid voor de werknemer.

Video

In dit filmpje wordt uitgelegd hoe het IKB is opgebouwd en wat de mogelijkheden zijn.

Vraag en antwoord

Toolkit IKB

Iedere gemeenteambtenaar krijgt sinds 1 januari 2017 naast salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is afgesproken in het cao-akkoord 2013-2015. Medewerkers krijgen meer keuzevrijheid en zeggenschap over hun geld. Wat past bij hun levensfase en persoonlijke wensen?

 

Publicaties & Brieven