In Nederland verblijven ruim een half miljoen arbeidsmigranten uit Oost-Midden- en Zuid-Europa. Veel van hen hebben dagelijks te maken met oneerlijke, onveilige of ongezonde woon- en werkomstandigheden. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het voorkomen en oplossen van deze misstanden. De VNG ondersteunt gemeenten bij een integrale aanpak voor het verbeteren van de leefsituatie van arbeidsmigranten. 

Ons standpunt

De positie van arbeidsmigranten in Nederland moet structureel beter. Het is van belang dat zij als gelijkwaardige en volwaardige deelnemers van onze samenleving behandeld worden. De VNG heeft een aantal standpunten geformuleerd ten aanzien van veilige en gezonde leefomstandigheden voor arbeidsmigranten.

Standpunten arbeidsmigranten (268 kB)

Wat doet de VNG

Met het ondersteuningsprogramma arbeidsmigranten helpt de VNG gemeenten om de positie van arbeidsmigranten in de samenleving te verbeteren. In algemene zin bestaat de ondersteuning uit advisering, kennisdeling, het openstellen van het VNG-netwerk en het formeren van werk- en intervisiegroepen van gemeenten rond specifieke thema’s.

Lees meer over het ondersteuningsprogramma 

Nieuws

Publicaties en brieven