Organisatie
VNG
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2015

U maakt als gemeente zelf afspraken maken met zorgaanbieders over bovenregionaal georganiseerde jeugdhulp. Hiervoor zijn de VNG modelovereenkomsten bijzonder nuttig. Gebruik ze, want u voorkomt er administratieve lasten mee en beperkt transitierisico’s!

  • De modelovereenkomsten dragen bij aan een betere aansluiting tussen vraag en aanbod van bovenregionaal georganiseerde jeugdhulp.
  • Daarnaast waarborgen de modellen de continuïteit van zorgondersteuning.

Hieronder vindt u de sets modelovereenkomsten met begeleidende stukken, alle in Word-format. Bekijk ook de algemene handreiking.


JeugdzorgPlus:


LVB ZZP 4 & 5:


Multifunctionele centra


Jeugdbescherming en Jeugdreclassering landelijke specialistische instellingen:


Bovenregionale Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP):

Hieronder de modelovereenkomst voor specialistische GGZ. Deze modelovereenkomst kunt u gebruiken voor de verschillende jeugdhulpfuncties binnen de specialistische GGZ. Voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Topreferente Traumacentra is een specifiek Programma van Eisen opgesteld


Pleegzorg:


Jeugdverslavingszorg:


Voormalig provinciaal gefinancierde  driemilieuvoorziening


Algemene modelovereenkomst

Dit model kunt u gebruiken voor élke vorm van jeugdhulp die u wilt afsluiten met een zorgaanbieder.


Zie ook