Een geautomatiseerd proces voor een 'Zonnekansenkaart' om eigenaren/(ver)huurders van daken, binnen beschermd stadsgezicht, snel inzicht te geven in de mogelijkheid om een of meerdere dakvlakelementen te voorzien van zonnepanelen (PV-installaties).

Jaartal
2021
Gemeente
Type
Overig type

De Zonnekansenkaart is een interactief informatieproduct, gegenereerd op basis van een innovatief geautomatiseerd en herbruikbaar proces, dat hergebruik maakt van opendata uit basis- en kernregistraties en gevisualiseerd op een voor het publiek toegankelijke digitale kaart.  Hierdoor is het informatieproduct periodiek te actualiseren. 

Het informatieproduct ligt op dit moment ter visie voor alle belanghouders (woningeigenaren, huurders, bedrijven) binnen het Haarlemse beschermde stadsgezicht. De ontvangen inspraakreacties zijn input voor een verdere optimalisatie van zowel het proces als informatieproduct. 

Acceptatie & inbedding 
De reacties uit de ter visie legging gaan een beeld geven van de acceptatie. De werkprocessen voor de bijhouding van de brondata: BAG, Monumenten registraties, de data-integratie en communicatie zijn belegd en de sturing is ingeregeld.  

Teamresultaten 
De betrokken medewerkers van 4 afdelingen hebben de aanwezige inhoudelijk deskundigheid gecombineerd om tot de het ontwerp van een geautomatiseerd proces en digitaal informatieproduct te komen. Hierbij zijn de grenzen van elkaars kennisveld veelvuldig verkend en overschreden. 

De opgehaalde feed-back van de ter visie legging van de (verruimde) regels en de interactieve Zonnekansenkaart gaan een beeld geven van de publiek waardering. Dit aangevuld met de gebruikscijfers van het informatieproduct. 

De Zonnekansenkaart biedt de mogelijkheid voor eigenaren/huurders van monumenten, binnen het beschermde stadsgezicht, een bijdrage te leveren aan de opwekking van duurzame energie op een of meerdere dakvlakken. De Zonnekansenkaart draagt bij aan de duurzame opwekking van zonne-energie op de daken binnen het beschermde stadsgezicht. 

De evaluatie van het informatieproduct Zonnekansen maakt onderdeel uit van een digitale participatie, waarmee bij de eindgebruikers feedback wordt opgehaald over het beleid en de kaart. 

Het geautomatiseerde proces is volledig beschreven en opgenomen in de gemeentelijke 'automation' omgeving en daarmee beschikbaar voor hergebruik. Het informatieproduct Zonnekansenkaart is daarmee periodiek te actualiseren. Het geautomatiseerde proces is ook voor hergebruik uitwisselbaar met andere gemeenten.  

Het geautomatiseerd proces maakt hergebruik van de BAG 3D, Algemene Hoogtekaart Nederland en de gemeentelijke kernregistraties Erfgoed en Ruimte en beschermd stadsgezicht. Daarnaast is een 'open source' algoritme hergebruikt om dakvlakken die vanaf de straat zichtbaar zijn te identificeren 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de GemeenteDelers 2022.