Deze visie is het antwoord van inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke instanties op de vraag hoe de gemeente er in 2030 volgens hen uit moet komen te zien.

Jaartal
2021
Gemeente

De Toekomstvisie biedt handvatten om keuzes te maken binnen het ruimtelijk, sociaal en maatschappelijk domein als het gaat om initiatieven en ontwikkelingen op zowel lokaal als regionaal niveau.

In 8 speerpunten beschrijven inwoners wat zij belangrijk vinden voor de toekomst. Ook de basisschoolleerlingen dachten mee en kwamen met 10 adviezen. Daarmee geeft de toekomstvisie richting aan de keuzes die gemaakt gaan worden op ruimtelijk, sociaal en maatschappelijk vlak. 

De Toekomstvisie zal bij de start van de nieuwe raadsperiode nader worden uitgewerkt in een “Agenda voor de Toekomst 2030”, met concrete acties en inhoudelijke vervolgstappen.

Op basis van deze toekomstvisie koos de gemeenteraad weer voor een zelfstandige gemeente Alphen-Chaam. Bovendien heeft de raad nogmaals heel duidelijk aangegeven dat zij zich blijven verbinden aan de ABG-samenwerking.

In een filmpje gemaakt over de Toekomstvisie, zijn de speerpunten en de adviezen van de kinderen terug te zien.