In Stein moet iedereen kunnen meedoen. Dat was én is het devies! Vanuit dat oogpunt staat de organisatie sinds jaar en dag in verbinding met ervaringsdeskundigen. Sinds het ondertekenen van de intentieverklaring in 2018 kreeg de aanpak de gewenste structuur en zowel bestuurlijk als ambtelijk bewustwording. Daarnaast ontwikkelde de groep ervaringsdeskundigen tot een heus Sociaal Inclusiepanel. Kortgezegd, een adviesraad voor de gemeente waar die sindsdien structureel mee in overleg is. Dit panel geeft gevraagd en ongevraagd advies en de gemeente kan hen consulteren.

Stein werd in 2021 verkozen tot de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland. Lees het Juryrapport (pdf, 123 kB)

Jaartal

2021

Gemeente

Lokale Inclusie Agenda en vervolgstappen

Samen met ervaringsdeskundigen, ambtenaren, managementteams, collegeleden, raadsleden, samenwerkingspartners, belangenorganisaties en andere betrokkenen hebben themabijeenkomsten, ervaringsparcoursen, bewustwordingsactiviteiten plaatsgevonden die in 2019 geleid hebben tot een Lokale Inclusie Agenda. Dit is een leidraad voor  toegankelijkheidsambities op het gebied van Inclusief onderwijs, Digitale toegankelijkheid, Wonen, Cultuur, vrije tijd en sport, Werk en werkgelegenheid, Gezondheid en welzijn en Fysieke toegankelijkheid. Daarnaast draagt de gemeente proactief uit wat en waarom zaken op deze wijze worden aangepakt.

Door de jaren heen zijn er gezamenlijk veel waardevolle stappen gezet. Voorbeelden hiervan zijn toegankelijkheidschecks bij openbare gebouwen, verbouwingen van scholen, inrichting van stemlokalen en -hokjes, wandelpaden, maar ook de doorontwikkeling van onze website en het kleurgebruik in communicatie-uitingen, etc. De gemeente realiseert zich dat toegankelijkheid een continue proces is dat altijd aandacht verdient. Daarom probeert Stein toegankelijkheid ook zoveel mogelijk in te bedden in bestaande processen en procedures zoals bij inkoop en aanbestedingen van producten en diensten.

Projecten in de gemeente Stein over toegankelijkheid

Projecten in de openbare ruimte, zoals de aanleg van geleidelijnen rondom het winkelcentrum en herstructurering van straten zijn in Stein goede voorbeelden. Daarnaast testen de panelleden ook de toegankelijkheid bij bijvoorbeeld wandelpaden zoals het Knuppelpad bij ‘t Brook. Door de betrokkenheid van het sociaal inclusiepanel in de beginfase kan al veel gerealiseerd worden op het gebied van toegankelijkheid.

Tips voor het verbeteren van de toegankelijkheid in andere gemeenten?

  1. Zorg via bewustwording voor bestuurlijk en ambtelijk draagvlak;
  2. Formeer een inclusiepanel als dat er nog niet is;
  3. Gebruik daarbij de kracht van de samenleving / laat ervaringsdeskundigen spreken / presenteren / etc.;
  4. Benadruk dat het een organisatie-brede ontwikkeling is;
  5. Benader toegankelijkheid als een beweging die nooit af is;
  6. Probeer toegankelijkheid te verankeren in processen;
  7. Begin klein, maar zorg voor structuur;
  8. Draag uit wat je doet en wat je samen bereikt hebt.