Door te anticiperen op de toekomst beschikten de gemeenten Wassenaar en Voorschoten over een modern en toekomstgericht telefoon- en werkplekconcept, waardoor de hele organisatie direct en zonder problemen kon thuiswerken toen de Coronacrisis uitbrak.

Jaartal
2021
Gemeente
Type
Overig type

Voordat de behoefte er was om thuis te werken had het team I&A geanticipeerd op de toekomst. Medewerkers kregen de beschikking over een persoonlijke smartphone en een hybride apparaat dat zowel tablet als laptop functionaliteit combineert. Office365 werd het nieuwe platform voor kantoorautomatisering en thuiswerken kan in een veilige omgeving door de vpn-verbinding.

Dat betekende dat de ambtenaren van Wassenaar en Voorschoten zonder problemen veilig konden thuiswerken toen de Coronacrisis uitbrak. En dat ook de dienstverlening aan burgers, bedrijfsleven en andere organisaties zonder problemen kon worden voortgezet.

Anticipeer op de toekomst

De uitkomst van dit project laat zien hoe belangrijk het is om te anticiperen op de toekomst omdat behoeftes sneller werkelijkheid worden dan gedacht. Volgens Wassenaar en Voorschoten zou elke gemeente hier op in moeten spelen om de dienstverlening voor de burgers goed te kunnen borgen.

 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de GemeenteDelers.
 

Contactgegevens

Naam

Laura Vonk

E-mail
lvonk@werkorganisatieduivenvoorde.nl
Telefoon

(088) 65 49 999