Samen aan de slag! Gezonde en gelukkige inwoners, dat is waar de regio naar streeft. Via de juiste zorg op de juiste plek leveren ze de gezamenlijke inspanning om de zorg betaalbaar, duurzaam en toegankelijk te houden, nu en in de toekomst. De regio zet zich gezamenlijk in om de positieve gezondheid te bevorderen, met extra aandacht voor kwetsbare inwoners met complexe problematiek. 

Jaartal

2021

Gemeente

Op de agenda staan diverse initiatieven met de focus op Preventie, GGZ en Ouderenzorg waarmee zorgen ze voor een sterke verbinding tussen welzijn en zorg. Zorgaanbieders en maatschappelijke partners kunnen de komende jaren op actieve ondersteuning rekenen vanuit zowel verzekeraar, zorgkantoor als gemeenten.

Zo komt er een Taskforce die mensen die lastig hun weg kunnen vinden binnen de Geestelijke Gezondheidszorg op weg helpt naar de juiste zorg én gaan we aan de slag met ‘Werk als beste Zorg’. Binnen het initiatief ‘Community Care Hart voor Brabant’ krijgen leefcoaches een spilfunctie in de ouderenzorg in de regio. 
 
Wethouder Rolph Dols, van Gemeente Tilburg (Zorg, Welzijn en Gezondheid): 'In onze regio werken we met vele partners al samen aan goede, betaalbare en toegankelijke zorg en ondersteuning. Met de samenwerkingsagenda willen we een volgende stap maken, door domeinoverstijgend met elkaar te werken aan de beste zorg en ondersteuning voor onze inwoners. Zodat de inwoner en zijn hulpvraag centraal staat en niet de verschillende wetten.'