De drie gemeenten Gorinchem, Vijfheerenlanden en Molenlanden vormen samen een arbeidsmarktregio. Zij werken op het thema inburgering nauw met elkaar samen. We gingen in gesprek met wethouders Eelke Kraaijeveld, Cees Taal en Lizanne Lanser over hoe de regionale samenwerking bij de uitvoering van de Wet inburgering 2021 helpt.

Jaartal

2021

Gemeente

De samenwerking werpt al zijn vruchten af bij de uitvoering van andere wetten, zoals de Participatiewet. Het voelde daarom natuurlijk om ook de nieuwe Wet inburgering gezamenlijk op te pakken. In voorbereiding op de nieuwe wet hebben de gemeenten de pilot ‘Taalsnelweg naar werk’ gezamenlijk opgestart. Door de pilot zagen de gemeenten dat degene voor wie je het uiteindelijk doet, de inburgeraar, ook veel baat heeft bij deze samenwerking.

Korte lijnen zorgen voor slagkracht

Vooral de korte lijnen die de gemeenten met elkaar hebben gecreëerd door het samenwerken, is succesvol. Het zorgt voor slagkracht. Iets wat de wethouders belangrijk vinden voor de regionale samenwerking bij de invoering van een nieuwe wet. Ze kunnen bij eventuele problemen snel afstemmen en bijsturen , waardoor deze goed kunnen worden verholpen.

Inzet van sleutelpersonen

De uitvoering van de nieuwe Wet inburgering heeft de gemeente onder andere onder gebracht bij uitvoeringsorganisatie Avres. Selam Defou is daar samen met Lina Khatib werkzaam als sleutelpersoon. De inzet van sleutelpersonen heeft een grote meerwaarde voor de gemeenten én voor de inburgeraar. Regionale samenwerking helpt ook de sleutelpersonen. Door eenzelfde werkwijze van de drie gemeenten en het werken met dezelfde sociale partners, kunnen de sleutelpersonen snel schakelen. Dit biedt de inburgeraar snel uitkomst.

Hoe hebben de gemeenten dit nu aangepakt?

In onderstaande video vertellen de wethouders meer over de regionale samenwerking in hun regio, in het bijzonder hoe de regionale samenwerking de uitvoering kan verbeteren met een direct effect op de inburgeraar zelf.

Meer informatie?

Heeft u vragen over het vormgeven van bestuurlijke regionale afspraken of behoefte aan advies bij een lopend regionaal proces? Neem dan contact met ons op via helpdeskvluchtelingen@vng.nl.