De aanpak van de gemeente Eindhoven geeft een beeld van hoe regionale samenwerking met betrekking tot de Wet inburgering 2021 ingericht kan worden. We gingen in gesprek met wethouder Richters.

Jaartal
2021
Gemeente

Met z’n allen staan we toch sterker

Gemeente Eindhoven is een centrumgemeente met grote(re) capaciteit en relatief meer middelen. Toch ziet de gemeente het als een kans om nauw samen te werken met andere gemeenten in de uitvoering van de Wet inburgering 2021. Eindhoven ondersteunt voornamelijk andere gemeenten met de inkoop. Per leerroute kent de gemeente hier een ander samenwerkingsverband voor. Voor inburgeraars die na hun inburgering willen doorstromen naar een hbo- of wo-opleiding is zelfs een provinciebrede samenwerking opgezet met de andere grote steden in Brabant.

Regionaal samenwerken omdat het 'gewoon' goed geregeld moet worden

De gemeente is gemotiveerd om regionaal samen te werken bij de inkoop omdat het ‘gewoon’ goed geregeld moet worden voor hun nieuwe inwoners, en in de woorden van de wethouder 'met z’n allen staan we toch sterker'. Regionale samenwerking stelt de gemeente in staat om goede afspraken te maken met aanbieders, dit resulteert uiteindelijk in betere en kwalitatief hogere taallessen voor de inburgeraar. Ook zorgt de regionale samenwerking ervoor dat de gemeente efficiënter met haar tijd om kan gaan, waardoor meer tijd besteed kan worden aan het laten landen van de inburgeraar in de eigen gemeente.

Kansen voor integraal werken

Naast voordelen voor de inburgeraar en de gemeente, biedt de regionale samenwerking ook kansen voor integraal werken. Samenwerking tussen gemeenten is niet nieuw en vindt plaats op tal van andere onderwerpen binnen het sociaal domein, zoals jeugd en de wet maatschappelijke ondersteuning. ‘’Onze nieuwe inwoners krijgen vaak ook met deze wetten te maken’’, een samenwerking op inburgering is daardoor voordelig voor de brede hulp aan mensen binnen het gehele sociaal domein.

Hoe heeft de gemeente Eindhoven dit nu aangepakt?

De wethouder vertelt in onderstaande video onder andere meer over hoe de regionale samenwerking is vormgegeven en in het bijzonder over de rol van Eindhoven als centrumgemeente.