Met de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) wil de gemeente ervoor zorgen dat iedere inwoner weet waar hij/zij terecht kan met vragen over financiën - één centrale schuldhulproute 

Jaartal

2022

Gemeente

Type

Overig type

De Nederlandse Schuldhulproute is één van de projecten vanuit SchuldenlabNL. De NSR is een schaalbare best-practice, waar ruim 80 gemeenten aan meedoen. Omdat het een landelijk initiatief betreft, profiteren alle gemeenten ook van landelijke promotiecampagnes.

Met de actie-agenda Financieel Fit wordt met een betrokken team aan preventie en vroegsignalering van schulden gewerkt. Binnen het team is een grote drive op dit onderwerp en wordt er alles aan gedaan om schulden en armoede te voorkomen, omdat bekend is dat armoede en schulden ten grondslag ligt aan andere gezondheids- en psychische problematiek.

Alphen aan den Rijn is sinds september 2020 aangesloten. Er hoefde dus ook niet lang nagedacht te worden om aan de slag te gaan met de NSR, omdat we de inwoners hiermee eerder bereikt worden en ook een nieuwe groep inwoners bereiken (die via reguliere schuldhulpverlening niet bereikt worden) en ondernemers, die de gemeente minder goed weten te vinden. Dit is erg belangrijk, omdat veel ZZP’ers en kleine zelfstandigen financieel getroffen zijn door Corona en kans op schulden hebben. Van januari tot november 2021 hebben 1395 inwoners geldfit.nl bezocht, 363 inwoners/ondernemers hebben een advies ontvangen op basis van de vragenlijst. 

Via de NSR kunnen inwoners uit Alphen aan den Rijn een korte vragenlijst invullen die hen meer inzicht in hun financiële stabiliteit geeft. Afhankelijk van de uitkomsten van de vragenlijst, krijgen zij een advies op maat. Dit kan variëren van budgettips tot waar inwoners lokaal meer hulp of ondersteuning kunnen krijgen, als er grotere financiële vraagstukken zijn. Dit innovatieve instrument is voor iedere inwoner toegankelijk en makkelijk vindbaar vanuit de veiligheid van hun eigen huis. De vindbaarheid wordt vergroot door de samenwerking met bijvoorbeeld een aantal grote banken en zorgverzekeraars, energiemaatschappijen in Nederland. In totaal zijn er inmiddels meer dan 40 meestal landelijk opererende bedrijven partner van de NSR. Zij wijzen hun klanten of werknemers via hun communicatiekanalen op Geldfit.nl of 0800-8115. Sinds januari 2021 heeft Geldfit.nl ook een module gelanceerd voor ondernemers (Geldfit zakelijk). Hier kunnen Alphense ondernemers gebruik van maken. 

SchuldenlabNL valideert en accrediteert de NSR. November 2021 is onderzocht wat de maatschappelijke impact van de NSR is. Uit de impactmeting blijkt dat het voorkomen en verhelpen van geldproblemen een besparing oplevert van 180 miljoen euro aan maatschappelijke kosten. Er wordt bijvoorbeeld minder gebruik gemaakt van sociale voorzieningen zoals uitkeringen en re-integratietrajecten en er is een lagere kans op chronische ziekten of GGZ gebruik. Door de toegenomen arbeidsparticipatie van mensen die geen geldzorgen meer hebben, wordt er meer winst gemaakt in de sectoren waar zij (meer) gaan werken en zo groeit het Nederlandse BBP. 
In 2020 hebben bijna 190.000 mensen gebruik gemaakt van dit platform. Meer dan 25% van de bezoekers ontving op basis van de test een persoonlijk advies. Zo konden mensen grote problemen voorkomen door een plan te maken met online tools, zelf een betalingsregeling te treffen, gekoppeld te worden aan een (online) vrijwilliger of eerder de weg te vinden naar professionele hulp in de gemeente. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2022.