Jaarlijks publiceert de gemeente Leiden de monitor internationalisering, waarin concrete cijfers worden gepresenteerd over de Leidse internationale inwoners en hun woon- en werkgedrag. Internationals zijn alle inwoners van Leiden met een niet-Nederlandse nationaliteit. Deze groep omvat onder andere arbeidsmigranten, kenniswerkers, internationale studenten en vluchtelingen. 

 

Jaartal

2023

De gemeente Leiden heeft een visie internationalisering om de toename van internationale inwoners in goede banen te leiden. Met deze visie wil de stad de kansen van internationalisering optimaal benutten en knelpunten op tijd ondervangen. Omdat internationalisering een breed onderwerp is, wordt in de visie uitgebreid ingegaan op de vele raakvlakken met ander gemeentebeleid en de kansen voor de gemeente en haar partners. 

Internationalisering van de Leidse bevolking

Leiden is het afgelopen jaar nog internationaler geworden. Met 13,1% is dit jaar 1 op de 8 Leidenaren een international. Er vindt sinds de coronapandemie met name een toestroom plaats van jonge internationals (18-39 jaar). Uit de cijfers is op te maken dat een groot aantal (meer dan achthonderd) Oekraïners in 2022 in Leiden kwam wonen. Ook het aantal inwoners met een Poolse nationaliteit dat zich in Leiden vestigde, is de afgelopen jaren flink gestegen. 

Uit de laatste stads- en wijkenquête blijkt dat er thuis bij 1:5 Leidenaren een andere taal dan Nederlands wordt gesproken. Ook werd deze enquête voor 10% door internationals ingevuld. De enquête laat zien dat internationals in Leiden graag meer zouden willen doen voor de stad. Zo geeft 33% van de niet-Nederlandse respondenten aan mee te willen helpen met het organiseren van activiteiten in de buurt, maar doet dat nog niet (t.o.v. 14% van de Nederlandse inwoners). 

Ontwikkelingen van het afgelopen jaar

  • De twee nieuwe Leidse internationale basisscholen, International School Leiden en TISA, zijn inmiddels alweer een jaar open.
  • Leiden heeft een stedenband met Nagasaki, Oxford en Toruń. Dit jaar viert Leiden het 35-jarig jubileum met de Poolse zusterstad Toruń.
  • De Leidse helpdesk voor internationals, het Leiden International Centre (voorheen Expat Centre) schreef in 2022 een recordaantal internationals in.
  • Afgelopen maand kregen 774 internationale studenten een Warm Welkom bij het ophalen van hun BSN. De gemeente vindt het belangrijk dat de nieuwe Leidenaren hun weg weten te vinden, ver van huis, in een nieuwe stad en andere taal. Daarom heeft de gemeente Leiden een videoreeks gemaakt met handige informatie over het (studenten)leven in Leiden. Deze is te vinden op YouTube: I Wish I Knew