De centrale ambitie van dit akkoord is: Beverwijkers leven in een rookvrije omgeving die uitnodigt tot een gezonde leefstijl.
 

Jaartal
2021
Gemeente
Type
Beleidsnota

Begin 2020 is er in Beverwijk door ongeveer 40 partijen een lokaal Sportakkoord gesloten waarin voor brede thema’s is gekozen (Sterk & Samen, Gezond & Wel, Veel & Vaardig). Dit Sportakkoord is nu uitgebreid tot een lokaal Leefstijlakkoord.

De afspraken op het thema ‘Gezond & Wel’ uit het Sportakkoord zijn voor zover relevant opgenomen in de uitbreiding en aangevuld met lokale afspraken op de thema’s Roken en Overgewicht uit het Nationale Preventieakkoord. De afspraken uit het Sportakkoord op de thema’s ‘Sterk & Samen’ en ‘Veel & Vaardig’ zijn geëvalueerd en geactualiseerd voor 2021
en 2022.

De focus wordt gelegd op de volgende pijlers:

  • Rookvrij opgroeien in Beverwijk: kinderen die opgroeien in een wereld waar roken niet vanzelfsprekend is. Dat is de wens. Als kinderen niet worden blootgesteld aan rook dan bevordert dat direct hun gezondheid; ook verhoogt rookvrij opgroeien de kans dat zij later zelf niet gaan roken. Zien roken doet immers roken. Niemand wil dat kinderen gaan roken.
  • Beverwijkers buiten op hun best: Beverwijkers die voldoende bewegen, leggen een stevige basis voor een gezonde leefstijl. Bewegen is goed voor je lijf, je weerbaarheid, je gevoel en nog veel meer. Het is niet nodig om daarvoor intensief te sporten. Juist het bewegen tussen de bedrijven door, blijkt waardevol voor de gezondheid en is een belangrijke tegenhanger van het vele zitten.
  • Samen zichtbaar voor een positieve en gezonde leefstijl: gebruik maken van het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Door te focussen op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt, staan ziekte en klachten niet langer centraal. Met een bredere kijk op gezondheid dragen we bij aan het vermogen van Beverwijkers om met de uitdagingen in het leven om te gaan en om waar mogelijk eigen regie te voeren. 
  • Samen sporten en bewegen in Beverwijk: Gelijk opgaand met de doorontwikkeling van het Sportakkoord naar dit Leefstijlakkoord zijn de bestaande afspraken uit het Sportakkoord eind 2020 geëvalueerd en is met ondertekenaars besproken wie welke acties uit gaat voeren in 2021 en 2022. Er is veel gerealiseerd, deze activiteiten zijn in het zonnetje gezet in een speciale editie van de nieuwsbrief Beverwijk Fit & Actief.