In Rotterdam kunnen mensen met psychische problemen terecht bij de Herstelacademies: steunpunten die laagdrempelig toegankelijk zijn in het buurthuis ('Huis van de wijk'). 

Jaartal

2024

Gemeente

Hier krijgen zij hulp bij psychisch herstel, het opbouwen van een positief zelfbeeld, betekenisgeving en het stapsgewijs meer greep krijgen op het eigen leven. Welzijnsorganisaties, zorgaanbieders en ervaringsdeskundige medewerkers maken de Herstelacademies mogelijk. De gemeente Rotterdam draagt hiermee bij aan een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten, een afspraak in het Integraal Zorgakkoord (IZA).  
Heeft u vragen, neem dan contact op met s.boekestijn@rotterdam.nl, beleidsadviseur van de gemeente Rotterdam.

Gerelateerde links

Contactgegevens

E-mail

s.boekestijn@rotterdam.nl