Geen stempel, geen drempel
De gemeente vraagt geen indicatie meer voor de dagbesteding van ouderen, waardoor de klant- en medewerkerstevredenheid stijgt. Er is minder bureaucratie, meer tijd voor de gasten en minder kosten. Er is geen stigma voor dementie, omdat een inwoner ook half gast en half vrijwilliger kan zijn.

Jaartal

2023

Gemeente

Indicatie is niet meer nodig
Het klinkt misschien logisch, maar dat is het niet. Normaal gesproken moet een inwoner eerst een toegangsbewijs (indicatie) zien te bemachtigen. Dit kan 8 weken duren, dat is wachttijd. Vervolgens moet er een zorgleefplan worden bijgehouden en moeten doelen worden bereikt. Dit hebben heeft de gemeente allemaal overboord gekieperd. Iedereen is welkom.

Wat is er wel nodig
Je kunt je afvragen waarom we het hele indicatiecircus voor deze groep in stand houden... Er is best belangstelling in andere gemeenten, maar invoering blijkt best lastig. Hier zijn een aantal waarden voor nodig: dichtbij en eenvoudig, met oprechte aandacht, integraal en verbindend. We hebben het zorglandschap veel te ingewikkeld gemaakt. Indicatieloze dagbesteding gaat echt terug naar de bedoeling en de eenvoud.

Ook voor andere gemeenten
Het is eenvoudig om dit in heel Nederland uit te voeren. Het verhoogt het welzijn van medewerkers en ouderen tegen geringe kosten. Het werkt op basis van vertrouwen (tussen zorgaanbieders en gemeente). Het is gericht op ontmoeting van verschillende partijen (welke ambtenaar kent de gecontracteerde zorgaanbieders echt goed)?

Dit praktijkvoorbeeld was winnaar in de categorie Uitvoeringskracht regulier complex voor de #GemeenteDelers 2023.

Gerelateerde links