Het Beelddepot draagt bij aan een realistischer beeld van dak- en thuisloosheid met oog op de kwetsbare positie van dak- en thuislozen en mate waarin het iedereen kan overkomen. Via samenwerking tussen journalisten, ontwerpers, wetenschappers, beleidsmakers én (met een sturende rol voor) ervaringsdeskundigen zorgt de gemeente voor betere representatie en perspectief. Hard nodig. De hardnekkige negatieve representatie en framing van dak- en thuisloosheid zit een constructief zelfbeeld van dak- en thuisloze mensen in de weg en heeft een remmend effect op constructiever sociaal beleid.
Een van de resultaten is de totstandkoming van een eigentijdse beeldbank met meer dan honderd foto’s van en over dak- en thuisloze mensen.

Jaartal

2023

Gemeente

De nieuwe beelden hebben reeds hun weg gevonden naar beleidsmakers, journalisten, zorg- en welzijnsinstellingen en de ‘gewone’ Nederlander.
Daarnaast stuurt Eindhoven op een breder publiek debat omtrent inclusiviteit via beeldgesprekken op nieuwsredacties, workshops met beleidsmakers en presentaties voor het grote publiek rondom representatieve beeldvorming.

Waardevol

Het Beelddepot is een divers team. Het staat voor een inclusievere samenwerking, waarin dak- en thuisloze mensen een actieve en sturende rol hebben. De ervaringsdeskundigen maken actief deel uit van het projectteam. Hun ervaringen, verhalen en advies worden als leidend principe meegenomen door deelnemende pers- en documentaire fotografen en journalistieke onderzoekers.
Daarnaast maakt het Beelddepot complexe thema’s als beeldvorming, representatie en dakloosheid zo n concreet mogelijk voor mensen die er minder bekend mee zijn: van een magazine in De Utrechtse Internet Courant (2021) tot beeldgesprekken op onder meer de afgelopen edities van de Dutch Media Week (2022) en een expositie in het Van Abbe museum in Eindhoven tijdens Dutch Design Week (2022). 
Door het gesprek over dakloosheid en representatie te voeren en te stimuleren is vanuit diverse hoeken (onbewuste) beeldvorming geagendeerd en deze vanuit de ervaringen van dak- en thuisloze mensen geëntameerd.

Het afgelopen jaar hebben zeven fotografen in opdracht van het Beelddepot beeldseries gemaakt met en over dak- en thuisloze mensen. Op basis van deze ervaringen en eerdere ontwerpsessies met ervaringsdeskundigen, media- en beleidsmakers is een set behoeftes en adviezen geïdentificeerd voor representatie van dak- en thuisloosheid. Deze lessen staan centraal in beeldwijzers die verspreid zijn onder samenwerkende partijen.
De beeldbank van het Beelddepot is toegankelijk voor journalistieke redacties van kranten en omroepen, overheidsorganisaties en hulporganisaties. Foto-opbrengsten komen ten goede aan
Stichting Bouwdepot, een initiatief van Stichting Zwerfjongeren Nederland om dak- en thuisloze jongeren te ondersteunen met leer- en leefgeld.
Daarnaast is het Beelddepot op verschillende manieren en voor verschillende doelgroepen naar buiten getreden met resultaten van het werk. Zo hebben RTL Nieuws, EenVandaag en NPO Radio 1 en NRC Handelsblad producties gewijd aan het project en heeft het Beelddepot diverse werkseminars georganiseerd op onder meer de Landelijke Actiedag Dakloosheid.

Daarnaast is door de samenwerking tussen ervaringsdeskundigen, journalisten, beeldmakers, beleidsmakers (o.m. ministerie van VWS en gemeenten Amersfoort, Eindhoven, Groningen en Rijnstreekgemeenten) en onderzoekers een breed gedeeld besef ontstaan rondom het belang van representatieve representatie. Het project is daarmee een concrete ‘gemene deler’. Het draagt bij aan een wenkend perspectief voor alle betrokkenen.

Dit praktijkvoorbeeld was een van de finalisten in de categorie Inclusieve samenleving regulier complex voor de #GemeenteDelers 2023.