“Cijfers spreken niet, er moet over gesproken worden” De gemeente maakt vaak prachtige dashboards van data. Maar zodra de gemeente het data journalistieke verhaal vertelt, wordt iedereen echt meegenomen.
 

Jaartal

2022

Gemeente

Bronckhorst werkt met zogenaamde thematische storymaps. In een storymap (bv mentale gezondheid jongeren) wordt er naar nieuws, trends en ontwikkelingen gekeken, data en visuals in een gecombineerd verhaal (een journalistiek multi perspectief). Sommige storymaps zijn bedoeld voor beleidsmedewerkers, andere speciaal voor het college of de raad.
De storymaps werken vrij direct en worden gewaardeerd omdat ze snel ge-update worden (dus dynamisch van karakter zijn.  

De datajournalist reageert op signalen uit organisatie en samenleving en doet onderzoek naar de feiten en de data. Signalen worden onderzocht door actief te spreken met inwoners en ondernemers. 

Er is nog geen sprake van publieke waardering omdat de storymaps vooralsnog intern worden gebruikt. Uiterlijk Q1 2022 gaat een deel van de storymaps ook in het nieuwe openbare portaal. Elke storymap draagt bij aan het denken over een maatschappelijke opgave. Door de dynamische dossier breed beschikbaar te stellen ontstaat een level playing field op het gebied van informatie. Daarnaast is het een open uitnodiging aan de samenleving om signalen en kennis met de gemeente te delen. 

Alles wat in de storymap staat kan worden hergebruikt in beleidstukken en besluiten. Eigenlijk is het woord hergebruik voor de storymaps een beetje gek. Het klinkt alsof je iets maakt, dat oplevert en dan ergens anders opnieuw gebruikt. Dat past eigenlijk niet bij de aanpak. Het data journalistieke dynamische dossier is een levend document die regelmatig wordt aangevuld met de nieuwste inzichten, nieuwe datasets, nieuwe publicaties en nieuw eigen onderzoek. Er is een constante vorm in het samenspel met samenleving en ambtelijke organisatie. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de GemeenteDelers 2022.

Gerelateerde links