Van potentie naar preventie. Een beweging om Nederland zó inclusief, gezond en veilig te maken voor kinderen en jongeren, dat ze alle kansen krijgen die we ze gunnen. Maar hoe kun je hier als gemeente praktisch invulling aan geven? In een reeks interviews gaan we een aantal gemeenten langs in het hele land met de vraag: wat is jullie goede voorbeeld?

Jaartal
2021
Afzender
Gemeente Eemsdelta

 

In dit goede voorbeeld: gemeente Eemsdelta met beweging JongGOUD.
Interview met Marlies de Jong – van der Hilst, aanjager JongGOUD Eemsdelta en Jan Veenstra, beleidsadviseur Sociaal Domein, Gemeente Eemsdelta.

Marlies de Jong, Eemsdelta

Kun je wat vertellen over de beweging JongGOUD in de gemeente Eemsdelta?
Op 4 maart 2020 werd JongGOUD Eemsdelta officieel gelanceerd door YouTuber Kalvijn. Aanleiding voor de start van de beweging was het bezoek van Andy Lloyd van Child Friendly Leeds, die eerder dat jaar in Appingedam een lezing had verzorgd. Inwoners, kinderen, jongeren, onderwijzers, ondernemers, jongerenwerkers en beleidsmedewerkers, alle aanwezigen werden geprikkeld. Er ontstonden werkgroepen en samen met kinderen en jongeren zijn vervolgens de naam en het logo bedacht.

Wat zijn de succesfactoren geweest voor deze beweging?
Samen met kinderen en jongeren aan de slag en verbindingen leggen met lokale partijen. Kindvriendelijkheid is van iedereen, het is iets waar we een gezamenlijke verantwoordelijkheid in dragen en niet iets wat je als gemeente andere partijen moet opleggen. Dat is ook het mooie aan het feit dat het een “beweging” is. We hebben geen beleidsplan, geen vast kader, maar kunnen juist mee bewegen met de vraag. We hebben nog niet het gevoel dat onze bestemming bereikt is, maar de trein rijdt en er stappen steeds meer mensen en partijen aan boord. Dat de route kan veranderen, daar zijn we ons van bewust en omarmen we met flexibiliteit en creativiteit, om zo onze doelstellingen te behalen voor een kindvriendelijk Eemsdelta.

Andere succesfactoren: JongGOUD Eemsdelta past bij de visie van ons jeugdbeleid en we hebben een burgermeester die ambtenaren aanmoedigt om hiervoor te gaan. Samen passen we het principe ‘niet voor, maar mét’ echt toe!

Welke hobbels of uitdagingen kom je tegen en hoe ga je daarmee om?
We zijn begonnen zonder dat we een budget hiervoor hadden. Ook zonder dat er formatie voor vrijgemaakt werd. Organisatiekosten voor bijeenkomsten konden we met enige creativiteit wel oplossen. We zijn er van uit gegaan dat we niet per se geld uit de gemeentebegroting nodig hadden om toch te kunnen starten en effect te bereiken. Na verloop van tijd bleek dat er vanuit het Nationaal Programma Groningen budget beschikbaar was om de negatieve sociale en psychische gevolgen van de aardbevingsproblematiek tegen te gaan. Dit was een kans om een sociaal makelaar en een aanjager aan te stellen. Nu is opnieuw de uitdaging: hoe gaan we verder als dat budget op is?

Voordeel van een vast team op het onderwerp kindvriendelijkheid is dat er meer schot in de zaak komt. Er is een vast aanspreekpunt, er kan sneller gehandeld worden en kindvriendelijkheid wordt daarmee beter geborgd in onze gemeente.

Welke personen hebben een sleutelrol gespeeld in jouw gemeente?
Catharina Spannenberg, beleidsadviseur jeugd, en Jan Veenstra, beleidsadviseur onderwijs, hadden een sleutelrol. We hebben onze collega's in het team Sociaal Domein betrokken en ook de collega's van Loppersum en Delfzijl. Ieder droeg bij met waar hij of zij goed in was, of invloed op kon hebben. En we hebben ons netwerk binnen en buiten de gemeenteorganisatie aangesproken. We hebben risico genomen door buiten de geijkte besluitvormingsprocessen om, toch stappen te zetten. Doordat het begrip Kindvriendelijkheid op zichzelf al een positieve associatie oproept en we er met veel daadkracht en doelgerichtheid aan werkte, wilde iedereen toch graag meewerken. Nu heeft het college in de nieuwe gemeente het begrip omarmd en zijn er ook verwachtingen gewekt die we nu waar moeten gaan maken: de volgende uitdaging!

Wat wil je anderen meegeven die ook acties willen ondernemen op kindvriendelijk beleid?
Zorg voor een geïntegreerde aanpak zodat kindvriendelijkheid geen los zand wordt, maar kan worden geborgd binnen gemeentelijk beleid. Vorm voor jezelf een beeld van wat je bij wil dragen aan kindvriendelijkheid. Stel een team aan dat zich hier volledig op stort en zorg voor een passend budget om de beweging op gang te krijgen. En belangrijk: practice what you preach! Wees er alert op dat je niet allerlei plannen lanceert zonder kinderen, jongeren en voor hen belangrijke volwassenen daarbij te betrekken.

Hoe is er bestuurlijk draagvlak gecreëerd om deze beweging te realiseren?
Burgemeester Anno Wietze Hiemstra was al enthousiast. De wethouders Jeugdbeleid werden uiteraard betrokken bij de lezingen die Andy Lloyd gaf. Door het openingswoord te verzorgen gaf de wethouder aan achter deze beweging te staan.
We hebben ons best gedaan om vanaf het begin te werken met de focus op Eemsdelta als kindvriendelijke regio. Daarom stonden bij de lancering in maart 2020 de burgemeester van Delfzijl en de wethouders jeugd van Loppersum en Appingedam samen op het podium.

Welke leefdomeinen raakt de beweging jongGOUD vooral?
Kindvriendelijkheid heeft betrekking op alle leefdomeinen. Per project kijken we waarmee het meeste raakvlak is. Zo zijn we onlangs met LAB JongGOUD gestart voor het bevorderen en bewaken van onderzoek naar kindvriendelijkheid in onze regio. We willen in de activiteiten zoveel mogelijk terug kunnen vallen op wat er speelt in de regio en soms is daar nader onderzoek voor nodig. Door daarin samen te werken met onderwijsinstellingen bouwen we aan een waardevolle database voor iedereen die met kindvriendelijkheid aan de slag wil, voor nu, maar ook in de toekomst. Zo is de Rijksuniversiteit in Groningen momenteel bezig met een onderzoek binnen het domein van “Ruimtelijke ordening, gebouwen en wonen”, “Duurzaamheid, Natuur en Milieu” en “Verkeer en Vervoer”  en start er binnenkort een onderzoek waarin meer raakvlak met het domein “Welzijn en Gezondheid” te zien is. Binnen “Samenleving en Veiligheid” en “Sociaal werk en Jeugdwerk” zijn er door Ylsa de Vries, sociaal makelaar bij JongGOUD, enkele meidenclubs opgericht in de gemeente. Zo is er voor elk domein wel iets te noemen. Belangrijk daarbij is denk ik dat je niet kijkt naar een domein als een afgebakend gebied, maar juist ook als onderdeel van het spinnenweb.

'Meer informatie? Neem contact op via marlies.dejong@eemsdelta.nl. Binnenkort komt ook de JongGOUD-pagina online!'

Logo JongGoud